Maler

Som et bidrag til å redusere ressursbruken ved utarbeidelse av tilbud i offentlige konkurranser har Arkitektbedriftenes ekspertutvalg for offentlige anskaffelser utarbeidet en mal for CV og en mal for prosjektreferanse med ønske om at disse kan fungere som en bransjestandard.