Vedtekter for Arkitektbedriftene i Norge

Arkitektbedriftene i Norge er bedriftsorganisasjonen for arkitektbedrifter. Under finner du vedtektene som også forteller om hvilke krav det settes til bedriftene for medlemskap.

Arkitektbedriftene er åpen for alle arkitekt-, interiør- og landskapsarkitektbedrifter så sant de fyller vilkårene.