Årsrapporter

2021

2021 ble igjen et annerledes år for hele landet. Arkitektbransjen og byggenæringen var intet unntak. Det var behov for å allokere ressurser for å bistå medlemmer med covid-19 relaterte utfordringer.

Les mer

2020

Ved utgangen av 2020 hadde foreningen 555 medlemsbedrifter. 29 av disse var aspirantmedlemmer. 77 medlemsbedrifter var tilsluttet Arkitektbedriftenes tariffavtaler. Medlemsbedriftene våre talte totalt 5 380 ansatte, hvorav 4 324 var arkitekter.

Les mer

2019

Ved årsskiftet 2019-20 hadde foreningen 544 medlemsbedrifter. 25 av dem er aspirantkontor. 79 er tilsluttet tariffavtalen med AFAG og de andre fagforeningene. Medlemsbedriftene våre talte totalt 6 370 ansatte, hvorav 4 969 er arkitekter.

Les mer

2017

I 2017 økte Arkitektbedriftene til 591 medlemskontor med 4812 ansatte. Se her for flere oppsummeringer av 2017 innen MAKS, forsikringer, rammepåvirkning, markedet, kommunikasjonsarbeid, med mer.

Les mer

2016

Årsmeldingen for 2016 kan lastes ned her. 2016 var siste året vi laget årsmelding i papirversjon og pdf av papirversjonen.

Les mer

2022

2022 markerte et tidsskifte i Arkitektbedriftene. Etter 12 år som administrerende direktør i Arkitektbedriftene valgte Egil Skavang å gå av.

Les mer