Utvalget for offentlige anskaffelser

Utvalget skal medvirke til å utvikle god offentlig praksis for å anskaffe arkitekttjenester, overvåke utviklingen på området og drøfte saker som har prinsipiell betydning for området. Utvalget består av:

 

 June Haugen Welo, RATIO ARKITEKTER AS    medlem
 Amund Gulden, FuthArk Arkitekter AS      medlem
 Marianne Guriby Dahl, Enerhaugen Arkitektkontor AS  medlem
 Christian Dahle, CADA AS  medlem
 Pål Øvind Toft Larsson, Arkitektbedriftene  sekretær
 Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene  rådgiver

 

 

 

Relaterte nyheter og arrangementer

Relevant innhold

Mandat

Mandat

Årsmeldinger

Årsmeldinger

Her finnes årsmeldinger fra utvalget for offentlige anskaffelser.

tannhjul

Lukket side for medlemmer av utvalget for offentlige anskaffelser