Ny standard for blågrønn faktor på høring

Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prNS 3845 Blågrønn faktor – Beregningsmetode og vektingsfaktorer. Høringsfrist: 29. oktober. Arkitektbedriftene er representert i komitèen ved Geir Pettersen fra Grindaker landskapsarkitekter.

Standarden skal være et verktøy for å bidra til at areal for den blågrønne strukturen blir ivaretatt i byggesaksprosjekter. Standarden skal bidra til å tilpasse samfunnet til klimaendringer, med fokus på overvannshåndtering, og ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet.

Standarden skal ha nytteverdi for alle landets byer og tettsteder og derfor være egnet for bruk under ulike forhold - klimatiske, geografisk etc. Komiteen skal ta utgangspunkt i arbeidet som er gjort med utarbeidelse av systemet «Blågrønn faktor» i regi av Oslo- og Bærum kommuner og Fremtidens byer.

Komiteens mandat

«Komiteen skal utarbeide Norsk Standard for beregning av blågrønn faktor. Blågrønn faktor er et verktøy for å fremme bruk av vegetasjon og åpen vannhåndtering i byggeprosjekter. Nivået fastsettes i planarbeidet eller i en kontrakt, og dokumenteres tilfredsstilt i tiltaket eller i byggeprosjektet.

Blågrønn faktor skal bidra til å ivareta og øke innslaget av forskjellige blågrønne kvaliteter i uterom, slik som åpen overvannshåndtering og bevaring/planting av trær.

Komiteen skal se på mulighetene og løsninger for at standarden skal ha nytteverdi også utenfor urbane strøk.

Komiteen skal ta utgangspunkt i arbeidet som er gjort med utarbeidelse av systemet «Blågrønn faktor» i regi av Oslo- og Bærum kommuner og Fremtidens byer og erfaringer med dette arbeidet.»

Innkomne kommentarer vil bli behandlet av komiteen SN/K 372 Blågrønn faktor - Vegetasjon, biodiversitet og overvannshåndtering i urbane strøk.

Komiteen består av representanter for:
– Kommuner
– Boligprodusenter og eiendomsforvaltere
– Landskapsarkitekter/planleggere
– Produsenter
– Utførere (anleggsgartnere)
– Undervisning og forskning

Gi dine kommentarer >> innen 29. oktober.

Relaterte saker

935653664

BIM-og Digitaliseringsutvalget

Publisert: 4. juli 2023
1385509455

Forhandlingsutvalget

Publisert: 20. juni 2011
1446538833

Utvalget for offentlige anskaffelser

Publisert: 20. juni 2011

Mest leste saker