Felles utvalgsmøte 22.juni: Workshop «Arkitektonisk merverdi»

Arkitektbedriftene i Norge har opprettet en rekke utvalg, prosjekter og råd hvor vi har samlet høy fagkompetanse, til innsats for felles utvikling av bransjen, rammebetingelser og standarder. Hvert år arrangerer vi et felles utvalgsmøte, med formål om å orientere om status for de enkelte utvalgs arbeider.

Årets felles utvalgsmøte får en annen form. I år ønsker vi å dra nytte av deres erfaring og innsikt til en felles workshop om Arkitektbedriftenes nye satsningsområde; «Arkitektonisk merverdi».

Arkitektbedriftene påstarter et langsiktig arbeid for å måle, dokumentere og synliggjøre merverdien ved god arkitektur. Arkitektbedriftene vil involvere flest mulig av sine medlemmer i dette strategiske arbeidet. Målet med satsningsarbeidet er at dette skal resultere i en bevissthet hos myndigheter og byggherrer om at økt arkitektonisk kvalitet gir merverdi til prosess og prosjekt.

Program

11.30 Registrering

12.00 Felles rundtur på Sentralen

12.30 Lunsj

13.00 Velkommen; Bakgrunn og formål med workshop’en

13.15 «Hvilken betydning har arkitektur for myndigheter, byggherrer og utviklere?» Representanter fra sentrale myndigheter, byggherrer og utviklere tar utfordringen.

14.45 Workshop: Info om grupper, oppgaver og arbeidsform

15.00 Kaffepause og benstrekk

15.15 Gruppearbeid

17.00 Kaffepause og benstrekk

17.15 Presentasjon av gruppenes forslag. Plenumsdiskusjon

18.15 Oppsummering v/Arkitektbedriftene

18.30 Avslutning og etterfølgende felles middag på Brasseri Hansken (Akersgt. 2, inng Christiania Torv). 

Ved påmelding: vennligst skriv i kommentarfeltet om du ønsker lunsj og/eller middag

Praktisk informasjon

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo
Dato: 22. juni 2016
Tid: kl.09:45 - kl.16:30