Praksisordningen - søknad om refusjon

Vårt kontor hatt student i praksis som oppyller kravene i praksisordningen. Det søkes med dette om refusjon i henhold til nedenstående opplysninger.

Det forutsettes at studenten er tatt opp i et masterprogram innen arkitektur, landskap eller interiør ved et norsk eller utenlandsk studiested.

Satser for refusjon er endret fra 01.02.21 til beløp pr. uke. Avtaler inngått før dette gis refusjon etter månedlige satser gjeldende til 31.01.21.

For avtaler fra og med 01.01.22 er minste timepris 245,-.  For avtaler inngått før 31.12.21 er minste timepris 220,-. 


Captcha Image