Praksisordningen - søknad om refusjon

Etter reglene for praksisordningen har vårt kontor hatt student i en periode. Det søkes med dette om redusjon i henhold til nedenstående opplysninger.

Det forutsettes at studenten er tatt opp i et masterprogram innen arkitektur, landskap eller interiør ved et norsk eller utenlandsk studiested.


Captcha Image