ASPLAN VIAK AS, MOLDE

www.asplanviak.no
molde@asplanviak.no
41799417
Post: Enenvegen 2A, 6416 MOLDE
Medlemsnr.: 121645
Org.nr.: 910209205
Antall arkitekter: 1
Landskapsarkitekter
Antall ansatte: 1
Sigrid Vasseljen, Gruppeleder LANDSKAP
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/3/2024

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Tua kraftverk i Verran.
Landskapsplan Småkraft AS.

Eidsetelva i Volda kommune.
Landskapsplan Småkraft AS.

Langåna kraftverk i Vindafjord.
Landskapsplan Småkraft AS.

Konsekvensutredning og landskapsanalyse
Ny flyplass i Mo i Rana.

Landskapsanalyse.
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS

Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen og
Atlanterhavsvegen. Prosjektutvikling.
Statens vegvesen.

Reguleringsplan for boligområde Matberget
Aukra kommune. LOCI AS.

Grønnstruktur for boligområde
Sæther i Kristiansund. Utbygging Møre As.

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arkitektene bbw AS (8 bilder)
ART arkitekter og ingeniører AS (3 bilder)
Georg Øye Arkitektkontor AS (8 bilder)
Slyngstad Aamlid Arkitekter AS (8 bilder)
Sporstøl Arkitekter as (8 bilder)
VATNE ARKITEKTER AS (4 bilder)
Norconsult AS, Molde (6 bilder)
Hallvard Huse AS (7 bilder)