Rambøll Norge AS Arkitektur og Plan Kristiansand

arkitektur.ramboll.no
kristiansand@ramboll.no
99 42 81 00
Besøk: Henrik Wergelands gate 29
Post: Postboks 116, 4662 KRISTIANSAND S
Medlemsnr.: 101209
Org.nr.: 879838622
Antall arkitekter: 9
Antall ansatte: 14
Daglig leder ikke satt
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 4/22/2019

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Industrihistorisk senter Ballastbrygga, Mandal. ARK

Kvartal 71, Kr.sand. Detaljregulering. ARK/PLAN

Marviksletta senterområde, Kr.sand. Detaljregulering av bydelssenter med næringsarealer og boliger. ARK/PLAN /LARK

Mulighetsstudier Marnardal kommune, Hægebostad kommune i forkant av planarbeid på overordnet nivå. AK/LARK

Dvergsnes B2-B3, boliger og friområder, Kr.sand. LARK/ARK

Marnarheimen, Marnardal. Omsorgshybler og eldresenter. ARK

Vestre Havn, Mulighetsstudie, Kr.sand. LARK

Fv 456 Vågsbygdveien, Kr.sand. Parsell Auglandsbukta-Flødemelka. LARK

Secret Garden, utomhusplan til bolig/næringsområde, Kr.sand. LARK

E39 Gartnerløkka - Gartnerløkka, Kr.sand. Konsekvensutredning og reguleringsplan under utarb. LARK

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


ASPLAN VIAK AS, KRISTIANSAND (6 bilder)
BASIS arkitekter AS (4 bilder)
ENO Arkitekter AS (5 bilder)
EGG arkitektur AS (4 bilder)
Kristiansen & Selmer-Olsen AS Siv. ark. (2 bilder)
Rambøll Norge AS Arkitektur og Plan Kristiansand (1 bilder)
TBG Arkitekter AS (1 bilder)
Trollvegg Arkitektstudio AS (5 bilder)
Amtedal & Hansen Arkitektkontor as (1 bilder)