Steinsvik Arkitektkontor AS

www.steinsvikarkitektkontor.blogspot.com
post@steinsvikarkitekt.no
95920748
Besøk: Fiolvegen 21, 9016 Tromsø
Post: Postboks 2286, 9269 TROMSØ
Medlemsnr.: 100179
Org.nr.: 952343785
Antall arkitekter: 5
Antall ansatte: 5
Daglig leder: Rose Marie Steinsvik
MAKS-abonnent: Ja
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 2/5/2024

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Rødhettestien 5, energirehabilitering passivhusnivå og påbygg, Tromsø 2012

Saraparken, leiligheter, næringslokaler og park, Regulering, Tromsø 2011-2014

Juldagsparken, leieligheter, park og sjøbad, Regulering, Tromsø 2013

Tromsø Villmarkssenter - kontor- og konferansebygg, Tromsø 2014

Fagertun barnehage, Ramfjord grendelag, Tromsø, 5 hjemmebaser 2011

Tomasjord renseanlegg, avløpsrenseanlegg for Tromsø KOmmune, Tromsø 2009

I-box 120, Storelva og Doktordalen, Passivhus - Tromsø
2005 - 2008, utstilt på Arkitekturbiennalen,Venezia 2008, Arkitekturmuseets utstilling "Spor" i 2012

Universet barnehage, Studentsamskipnaden i Tromsø 2007
Hedrende omtale i States byggeskikkpris 2009

Norges Fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø 1994
Verna i 2011, Verneplan Kunnskapsbygg

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


A3 Arkitektkontor A/S Harstad (4 bilder)
Arkitektkontoret Amundsen as (4 bilder)
ASPLAN VIAK AS, TROMSØ (5 bilder)
Borealis Arkitekter as (6 bilder)
Steinsvik Arkitektkontor AS (8 bilder)
Lo:Le landskap og plan AS (1 bilder)
fra Innersida AS (5 bilder)
Fjellknatt Arkitektstudio AS (1 bilder)
Utpost AS (8 bilder)
Tofan Arkitektur (8 bilder)