Strandhagen Kjetil Sivilarkitekt


strandhagen@mimer.no
71 24 44 66
Post: Strande, 6421 MOLDE
Medlemsnr.: 100235
Org.nr.: 970326367
Antall arkitekter: 1
Antall ansatte: 1
Daglig leder: Kjetil Strandhagen

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Kvam skole, Molde

Batnfjord Skole, Gjemnes
Ombygging

Solsida Barnehage, Gjemnes

Symra borettslag, Molde

Høgnakken Borettslag, Molde

Kvam pensjonistboliger, Molde

Omsorgsboliger i Strandgata, Molde

Øratunet, Gjemnes

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arkitektene bbw AS (8 bilder)
ART arkitekter og ingeniører AS (3 bilder)
Georg Øye Arkitektkontor AS (8 bilder)
Slyngstad Aamlid Arkitekter AS (8 bilder)
Sporstøl Arkitekter as (8 bilder)
VATNE ARKITEKTER AS (4 bilder)
Norconsult AS, Molde (6 bilder)
Hallvard Huse AS (7 bilder)