120 HOURS på UIA kongressen i København

120 HOURS er den største årlige arkitekturkonkurransen, laget for og av studenter. Arkitektbedriftene har i alle år sponset denne studentkonkurransen.

Målet med konkurransen er å tilby en gratis plattform hvor studenter kan utfordre seg selv på kreativt vis. Hvert år velger studentgruppen som er ansvarlig for arrangementet et dagsaktuelt tema som de mener ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i deres utdanning. De utarbeider en oppgave som alle deltakere har 120 timer på seg til å besvare.

Bidrag fra hele verden

Studenter fra hele verden leverer sine visjoner og ideer på kun 2 A3 ark når tiden er ute. Arkitektbedriftene har vært årlig sponsor og viktig støttespiller for 120 HOURS.

I år hadde 120 HOURS et samarbeid med UIA World Congress of Architects, som ble avholdt tidlig i juli. Med kongressens overordnede tema om bærekraft og slagordet "leave no one behind", var årets 120 HOURS-oppgave også sentrert rundt dette temaet.

Til årets konkurranse mottok 120 HOURS bidrag fra 539 studenter fra 62 forskjellige land, og i april ble det valgt ut 3 vinnende bidrag.

Som en forlengelse av konkurransen sendte 120 HOURS sitt studentteam til København for å presentere konkurransen og årets bidrag på verdenskongressen. Teamet deltok også aktivt i diskusjonene og brukte bidragene som en representasjon av studenters perspektiv fra hele verden under kongressen.

"Sky av ideer"

De utskrevne bidragene som ble benyttet under juryeringen i april, ble gjenbrukt som en «sky av ideer». Før kongressen oppførte også studentteamet et digitalt arkiv, slik at alle bidrag kunne bli gjennomgått og lest. Utstillingsbordene som ble brukt til å presentere informasjon om konkurransen, ble designet og konstruert av teamet ved hjelp av resirkulerte materialer.

I kongressens tre dager, sto studentteamet i utstillingen for å besvare spørsmål og fortelle om deltakernes ideer.

Som en del av kongressprogrammet hadde også 120 HOURS en sesjon, der studentteamet, representanter fra årets jury og studentene bak de tre vinnende bidragene diskuterte aktuelle temaer innen bærekraft og arkitektutdannelsen.

For mer informasjon om 120 HOURS, se deres nettside www.120hours.no  og deres instagram

Relaterte saker


Mest leste saker