32 nye medlemmer og 371 flere ansatte

Arkitektbedriftene i Norges medlemsregister viser at vi i 2017 økte fra 589 til 591 medlemskontor. Kontorene økte antall ansatte fra 4441 til 4812. 1 av 4 nyansatte er ikke arkitekter. Se listen over våre 32 nye medlemskontor her:

Arkitektbedriftene fikk i 2017 disse nye medlemmene:

Mad as
Archus arkitekter as
stein hamre arkitektkontor as
Krook & Tjäder Arkitekter AS
Ramsøskar Interiørarkitekter AS
SLA Norge AS
Tanken arkitektur as
Transborder Studio AS
Helling Arkitekter AS
kjell høy-P as
AS Arkitektbua
Backe Idrettsbygg AS
Mad Stavanger as
Rallar
Andberg-Moum Arkitekter AS
LPO arkitekter as
REFRAME arkitektur AS
Hesselbrand
HR Prosjekt AS
AKTØR prosjektering AS
Haugen / Zohar Arkitekter AS
ERIS + HALLBERG architecture AS
Robert Ekanger
Besseggen arkitekter as
Tysseland Arkitektur as
YSA DESIGN AS
Mestres Wåge Arkitekter AS
Trond Martens Sivilarkitekt
Grindaker AS
FORMLØS architecture AS
ATSITE
Jonark as

Netto tilvekst for foreningen i 2017 ble en økning på to nye kontor. Utmeldinger pleier å skyldes at enkeltpersonforetak går inn pga høy alder, konkurser og oppkjøp.