Mangfold og likestilling i arkitektbransjen

Likestillings- og mangfoldsundersøkelsen er et samarbeid mellom Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Arkitektenes fagforbund (AFAG), Oslo Arkitektforening (OAF), Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA) og Norske arkitekters landsforbund (NAL). Undersøkelsen var et initiativ fra arkitektorganisasjonenes felles utvalg for likestilling og mangfold. 

8. mars holdt arkitektorganisasjonene felles frokostmøte om likestilling og mangfold. 

Her kan du lese hele rapporten.

_J3A0015 - Likestilling og mangfoldighet i arkitektbransjen er viktig både fordi vi ønsker representativitet og like muligheter blant oss som utøver faget, og vi må sørge for at den arkitekturen vi skaper er for alle, sier utviklingssjef i Arkitektbedriftene, Janeche Bull Borander.

Undersøkelsen ble gjennomført i 2021, og var rettet mot arkitektbransjen som omfatter arkitekter, interiør- og landskapsarkitekter. Undersøkelsen bestod av én del rettet mot individer og én mot bedrifter. 

 - Arkitekter, interiør- og landskapsarkitekter designer for mennesker. Skal vi formgi best mulige løsninger for alle, må vi så langt det lar seg gjøre speile samfunnet og sørge for at ulike behov blir forstått og ivaretatt. Vi må være bevisste våre egne perspektiver, og tørre å bli utfordret av andres.

 _J3A8678b- Undersøkelsen viser også at det står bedre til med likestilling og mangfold i arktektbransjen i forhold til andre deler av av det norske samfunnet, ikke minst øvrige deler av byggebransjen som har en kvinneandel på 9 prosent, sier Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene. - Samtidig viser en del av fritekstsvarene at det fortsatt er utfordringer å jobbe med og forbedringspotensiale også hos oss, fortsetter han.

- Opplevelse av at man ikke er inkludert, eller har de samme mulighetene, fører til mistrivsel. Ansatte som trives, presterer bedre. Likestilling og mangfold kan med andre ord påvirke bunnlinje og lønnsomhet i bedriftene, avslutter Borander.

8. mars holdt arkitektorganisasjonene felles frokostmøte om likestilling og mangfold. Opptaket kan ses her.

Her kan du lese hele rapporten.

Relaterte saker


Mest leste saker