AiN med undersøkelse om tariffavtalen

Arkitektbedriftene og AFAG har i år startet et samarbeid for å øke tilslutningen til den sentrale tariffavtalen fremforhandlet mellom foreningene. I den forbindelse ønsker vi å motta informasjon og erfaringer fra våre medlemmer for å kartlegge brukernes syn på avtalen og dens virkninger. Vi håper dere har noen minutter å avse.

Vi vil sende undersøkelsen ut til alle våre medlemmer mandag 3. desember, og alle svar er like viktige for oss uavhengig av om kontoret er tilsluttet tariffavtalen, bare følger tariffavtalen, eller om det ikke gjør det i det hele tatt. Undersøkelsen vil mellom 5 og 10 minutter å svare på.

Vi ønsker å motta deres synspunkter på den sentrale tariffavtalen slik at vi kan få en bedre forståelse for avtalens posisjon blant medlemmene våre. Hva er bra? Hva kunne vært bedre? Hvilke endringer etterlyser dere?

Dette vil gi oss grunnlag for å jobbe videre med tariffavtalen på de konkrete områdene hvor vi ser at det er behov, eksempelvis informasjonsarbeid eller endring av avtalens innhold. 

En sentral tariffavtale sikrer gode vilkår i bransjen, det sikrer ryddige forhold for alle parter og minsker konfliktnivået. Det kan redusere tiden den enkelte administrasjon må bruke på forhandlinger med sine ansatte, og gjør bransjen mer profesjonell. Det vil også drastisk redusere sannsynligheten for eventuelle aksjoner som «gå sakte» eller streik fra de ansatte, fordi de selv har fått være med på å regulere vilkårene de jobber under. Men for at en tariffavtale skal ha de ønskede samfunnsvirkningene, så er det viktig at så mange som mulig er tilsluttet. Det betyr at vi må ha en avtale som er god for både arbeidstakere og arbeidsgivere, og derfor søker vi deres innspill slik at vi kan bruke det som et forankret utgangspunkt i vårt arbeid med tariffavtalen.

Arkitektbedriftene har løpende tariffavtale med tre forskjellige arbeidstakerorganisasjoner, noe som vil si at vi har tre individuelle avtaler. Disse avtalene er med henholdsvis AFAG, Parat og Naturviterne. Selvom undersøkelsen er et ledd i samarbeidet mellom AFAG og AiN vil spørsmålene kunne besvares uavhengig av hvilken avtale dere måtte følge, da avtalene er tilnærmet identiske. Vi ønsker derfor å få de samme tilbakemeldingene uansett.

Relaterte saker


Mest leste saker