Akustikk frokost

Akustiske egenskaper for rommet er avgjørende for samspillet mellom rommet og musikkinstrumentet. Når rommets akustiske respons fungerer godt sammen med instrumentet, oppnås det gode forhold for både tilhører og musikkutøver. Standard Norge i samarbeid med Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund inviterer til frokostmøte tirsdag 7. juni om erfaring med standarden for musikkrom, NS 8178.

Les mer om arrangementet og meld deg på hos Standard Norge her.

 

NS 8178 er nå to år! Overskrifter som «Herøy kommune - tilskot til lokale kulturbygg…», «Er gymsalene godt egnet?», «Invitasjon til prøveprosjekt i Møre og Romsdal», «Skoler blir kulturhus», «Kulturen krever mer plass», og mange flere har preget omtalen om musikkrom og bruken av Norsk Standard NS 8178 i de siste to årene. 

Det er en klar sammenheng mellom bruksformålet til et musikkrom, musikkformen, ensembletype og rommets størrelse. Alle musikkformer og taleformidling fungerer ikke godt i ett og samme rom, fordi de romakustiske behovene er forskjellige. Standarden beskriver hvordan rommene for musikk­utøvelse skal være for de ulike formålene. NS 8178 er laget for å hjelpe kommuner og fylkeskommuner, tiltakshavere, rådgivere, arkitekter, brukere og alle som drifter eller eier bygninger, til å skape bedre øvingsforhold til musikklivet og få det til å låte bedre for tilhørerne.

Norsk Musikkråd, Musikkens Studieforbund og Standard Norge inviterer til et samspill om hvordan det har gått med musikkøverommene. Hvordan låter det i dag? Fagfolk vil fortelle om sine erfaringer, og det vil være rom for erfaringsutveksling underveis i programmet.

Praktisk informasjon

Sted: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo
Dato: 7. juni 2016
Tid: kl.06:30 - kl.08:30