Arbeidslivsseminaret 2016

Dette er sjette året Grettes Arbeidslivsseminar arrangeres. Som årene før ser vi frem til stort oppmøte og engasjerte deltakere! Tema: Nytt innen arbeidsretten, Hvordan få en vellykket nedbemanningsprosess, Ikke-diskrimineringsjus, Oppsigelse etter norsk eller internasjonal rett, og avslutningsvis tapas.

Praktisk informasjon

Sted: Grette, Filipstad brygge 2
Dato: 15. september 2016
Tid: kl.12:30 - kl.16:30

Andre arrangementer