Arbeidslivsseminaret hos Grette 2017

Den 21. september holder advokatkontoret Grette det årlige arbeidslivsseminaret. De inviterer Arkitektbedriftenes medlemmer til å delta til halv pris. Grette ser frem til stort oppmøte og engasjerte deltakere!

Se invitasjonen her.

Senioradvokat Thorkil H. Aschehoug vil gjennomgå nytt innen arbeidsretten og de viktigste endringene i lovverket og de viktigste dommene som har kommet det siste året. Fast advokat Vibeke Holm gjennomgår endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2017 og særskilt hvilke plikter arbeidsgiver har i den forbindelse.

Den 25. mai 2018 vil en ny personopplysningslov tre i kraft for å gjennomføre EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett. Regelendringene er de mest gjennomgripende på 20 år og innebærer skjerpede krav til behandling av personopplysninger og strengere sanksjoner ved overtredelse. Advokat og partner Simen Blaker Strand forklarer hva de nye personvernreglene vil bety i forbindelse med behandling av personopplysninger knyttet til ansatte og hva som bør forberedes før ikrafttredelse.

Advokat og leder for vår arbeidslivsavdeling Jens Kristian Johansen vil gjennomgå hvordan arbeidsgivere bør gå frem dersom de ønsker å begrense utvelgelseskretsen i forbindelse med en nedbemanning. Han vil gi råd og tips ut fra sin omfattende erfaring som rådgiver i flere store nedbemanningsprosesser de senere år.

Avslutningsvis vil partnerne Christopher Hansteen og Sigurd-Øyvind Kambestad gjennomgå ulike spm. som reises ved inngåelse av tariffavtale etter krav fra ansatte eller etter ønske fra arbeidsgiver.

Pris: 2500,- pr. deltaker

Praktisk informasjon

Sted: Filipstad brygge 2, Oslo
Dato: 21. september 2017
Tid: kl.12:30 - kl.16:30

Pris medlem: Halv pris for medlemmer av Arkitektbedriftene, 1250 kr.
Pris ikke-medlem: 2500 kr