Årsmøter 2. juni i Bergen

Årsmøter i Arkitektbedriftene i Norge og Arkitektbedriftene i Norge Service avholdes i Bergen etter årskonferanse og før årsmiddag. Alle ansatte i alle medlemskontor er velkomne! Gratis.

Årsmøtene Arkitektbedriftene 2016

I henhold til foreningenes lover - § 7, innkalles det herved til ordinære årsmøter i Thon Hotel Opera, onsdag 3. juni 2015.

Alle medlemmenes medarbeidere og tillitsvalgte har anledning til å delta på årsmøtet med talerett (§7-3).

Vi minner samtidig om at det rett forut for årsmøtene arrangeres en næringskonferanse samme sted, se eget program.

Registrering for årsmøtedeltagelse skjer gjennom hele dagen, og før oppstart av møtet kl 1630.

PROGRAM

Kl 16.30                Åpning av Arkitektbedriftenes årsmøter 2015  

v/hovedstyrets leder, Lars Jarle Nore

Årsmøte Arkitektbedriftene i Norge

Årsmøte Arkitektbedriften i Norge Service

Kl 18.30               Slutt

Dokumenter til møtet, inkludert stemmesedler, legges ut på medlemssidene.

 

Uthenting av sakspapirer

Alle daglig ledere (eller andre i bedriften som har fått tilgang etter avtale) har tilgang til portalen for å hente ut sakspapirer og stemmesedler til Årsmøtet. Du logger inn med brukernavn (epostadressen) og ditt passord. Dersom du mangler eller har glemt passordet, fås det tilsendt ved å benytte «Mangler-/glemt-passord»-funksjonen under loginnsiden.

Logg deg inn på medlemssidene her.

Hvis du trenger hjelp til pålogging, kontakt post@arkitektbedriftene.no.

Praktisk informasjon

Sted: Scandic Byparken hotell, Christiesgate 5-7, Bergen
Dato: 2. juni 2016
Tid: kl.14:30 - kl.16:30