ASV - Kan vakker vegetasjon løse overvannsproblematikk?

Arkitektur skaper verdi! Arkitektur og kvaliteten på våre fysiske omgivelser har stor innvirkning på menneskers trivsel og adferd. Vår eksempelsamling inneholder prosjekter fra hele Norge som viser hvordan interiør-, bygg- og landskapsarkitektur skaper betydelige sosiale, miljømessige og økonomiske effekter og verdier for folk og samfunn, og bygger opp under FNs bærekraftsmål.

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen

Vårt nye eksemel i denne samlingen er Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen.

Oppgradert med vakker vegetasjon som samtidig løser overvannshåndteringen, har Bjørnstjerne Bjørnsons gate lagt bak seg tiden som trist og fargeløs del av Drammens sentrumssirkel.

Les mer om prosjektet her.

Relaterte saker


Mest leste saker