Nyopprettet bærekraftsutvalg

Utvalget skal styrke bærekraftsfokuset i AiN.

Med opprettelsen av et bærekraftsutvalg ønsker Arkitektbedriftene å styrke foreningen i bærekraftsspørsmål.

Utvalget skal ivareta en helhetlig tilnærming til temaet, men vil ha hovedvekt på klima og miljø. Utvalget skal være en diskusjonspartner både med tanke på behovene i bransjen, og i prosjektene. Det skal bidra til å ivareta arkitektbransjens interesser, utvikle bransjens roller og oppgaver og medvirke til deling av kunnskap i bransjen. Utvalget hadde sitt første møte i oktober.   

- Arkitektbransjen har et stort potensiale til å bidra i det grønne skiftet siden vi har både kompetansen og posisjonen til å kunne være en sentral leder for helhetlige løsninger i prosjektene vi jobber med. Tverrfaglig koordinering og gode arkitektoniske løsninger er vi gode på fra før, men jeg har stor trua på at bærekraftsutvalget kan bidra til å utvikle vår bransje til å kunne bidra både enda mer helthetlig, og på enda flere områder, sier Andrea Welte fra PKA arkitekter om motivasjonen for å delta i utvalget. 

Ansvarlig for utvalget er AiNs utviklingssjef.

- Fremover må arkitektbransjen sørge for å være relevante ved å ha den nødvendige og etterspurte kompetansen. Vi må klare å se mulighetene, yte flere og nye tjenester og være villige til å ta på oss flere roller. Vi er veldig fornøyde med å nå ha med oss et svært kompetent lag som representerer ulik fagbakgrunn, kompetanse og bedriftsstørrelse, sier Janeche Borander.

AiNs bærekraftsutvalg

231016 AiN bærekraftsutavalg - redigert

Foran fra venstre: Andrea Welte (PKA arkitekter), Tine Hegli (AHO), Kathrine Strøm. (Asplan Viak)

Bak fra venstre: Janeche Bull Borander (AiN), Marianne Guriby Dahl, (Enerhaugen aritektkontor) Myrna Becker (Sane) , Marta Eggertsen (Marta Eggertsen arkitektur).

Jan Erik Rossow var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

 

Relaterte saker


Mest leste saker