Bergen kommune lytter

Bergen kommune responderer på henvendelsen Arkitektbedriftene sendte sammen med de andre bransjeorganisasjonene. Det bevilges 20 millioner ekstra til raskere saksbehandling og klargjøring av flere byggeklare områder. 

Som ledd i Arkitektbedriftenes arbeid for å sikre bransje og næring, rettet foreningen sammen med andre bransjeorganisasjoner, RIF, NAL, AFAG, henvendelser til alle landets kommuner der man pekte på hvordan bransjen kunne brukes for å holde hjulene i gang i byggenæringen.

Midler for å få i gang flere prosjekter er et godt motkonjunkturtiltak, og særdeles viktig i den situasjonen landet befinner seg i under pandemien.

Utspillet fikk støtte og bifall fra flere kommuner rundt om i landet, men Bergen utmerket seg igjen som foregangsby.

Media City Bergen >>
Årets mest attraktive by >>

I et brev til Arkitektbedriftene skriver byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG) bant annet:

Etter at regjeringen hadde lansert flere krisepakker, kom byrådet til at det var behov for å lansere en supplerende lokal tiltakspakke, for å lette byrdene særlig for de mest rammede delene av næringslivet i Bergensområdet.

Bergen bystyre vedtok å øke tempoet i byggeaktiviteten i byen, og bevilget 10 millioner kroner til å:

  • Øke saksbehandlingskapasiteten i plan- og byggesaker
  • Forsere arbeidet med å gjøre flere området klare for byggeaktivitet i kommunen
  • Etablere en egen hurtigfil i byggesaksbehandling for utbyggere som planlegger ihht. kommunens regulerte planer.

I tillegg vedtok bystyret følgende tiltak beskrevet i bystyrets innstilling, med ramme 10 millioner kroner:

Sikre rask saksbehandling av plan- og byggeprosjekter, samt forsere arbeidet med å gjøre flere områder klare for byggeaktivitet i kommunen. Ved å få på plass ekstra prosjektstillinger skal det sikres at gode planer og byggeprosjekter som ellers er klare for realisering får rask kommunal saksbehandling. Videre er det i kommuneplanens arealdel områder hvor vi vil forsere arbeidet for å gjøre dem klare for byggeaktivitet. For å sikre at stillingene blir attraktive for godt kvalifiserte søkere, foreslår byrådet at tiltaket gis varighet i to år. Tiltaket vil med det ha økonomisk effekt utover 2020.

- Bergen er en av de kommunene som har reagert raskt etter at vi pekte på markedssvikten som oppstod for arkitektene og byggenæringen da korona traff, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang. - Jeg tror ikke det er tilfeldig. Bergen har på mange måter utviklet en økt ansvarlighet omkring bruken av arkitektur som virkemiddel i by– og stedsutviklingen, blant annet ved opprettelse av stillingen byarkitekt. Ansvaret for å levere en god by og for å holde sysselsettingen oppe, går hånd i hånd, og Bergens byadministrasjon tar dette ansvaret, avslutter Skavang.

Les hele brevet her >>

Relaterte saker

1014259732

Byarkitekt i hovedstaden

Publisert: 19. mai 2021
958443766

Byggenæringen skuffet over revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 11. mai 2021
Egil Skavang_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Arkitektbedriftenes forventninger til revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 10. mai 2021
Årvoll-7_websize

Savner politisk handlekraft

Publisert: 7. mai 2021
1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker