BIM-frokost

Presentasjon av BIM undersøkelse og revisjon av MMI veileder 2.0

På vegne av Arkitektbedriftene har Prognosesenteret før sommeren gjennomført vår BIM-undersøkelse. Denne gjør vi hvert andre år for å se bl.a. utviklingen i bruken av BIM og arkitektenes BIM-kompetanse.  
På dette seminaret ønsker vi å vise resultatene fra årets undersøkelse og gå dypere inn i noen av funnene. 

 

9.00 – 9.30        Presentasjon av resultatene. Kåre Elnan, Prognosesenteret

9.30 – 10.00      BIM-utvalgets tanker rundt funnene - Flavio Carniel, Dyrø og Moen

10.00 – 10.10    Spørsmål

10.10 – 10.20    Pause

10.20 – 10.50    Presentasjon av MMI-veileder 2.0 - Morten Ræder, Nordic office of Architecture

10.50 – 11.00    Spørsmål

 

Skriv i kommentarfeltet om du ønsker fysisk eller digital deltakelse.

Praktisk informasjon

Sted: NORDIC — OFFICE OF ARCHITECTURE KONGENS GATE 21, 0153 OSLO, NORWAY og streaming
Dato: 9. november 2022
Tid: kl.09:00 - kl.11:00

Pris: gratis

Andre arrangementer