BIM i konkurranser 27. sept

Hva er riktig nivå på BIM i konkurranser, og hva skal det brukes til i en evalueringsprosess? Kan BIM i konkurranser gi økt kvalitet? Innebærer BIM i konkurranser økt arbeidsmengde i en plan- og designkonkurranse? Hvilken kompetanse kreves?

Det stilles stadig oftere krav til BIM-modell i konkurranser, hva betyr dette for deg som arkitekt? I kjølvannet av BIM-debatten om konkurransen om Vikingtidsmuseet, oppsummerer vi erfaringene - både fra byggherrens og arkitektstandens side.

Temaet vil belyses og debatteres bredt, med innlegg fra byggherresiden og arkitektbransjen.

Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) har i fellesskap gått sammen om å arrangere en serie med ettermiddagskurs, med fokus på utviklingen og utfordringer i arkitektmarkedet. «BIM i konkurranser» er det første temaet i denne møteserien.

Målgruppe: Arkitekter og andre interesserte.

Detaljert program kommer. Påmelding via NAL nettside her.

Praktisk informasjon

Sted: Josefines gate 34, Oslo
Dato: 27. september 2016
Tid: kl.15:00 - kl.17:30