BIM som garantist for god arkitektur

 

Les mer og meld deg på her.

 

BIM gir arkitekter en gylden mulighet til å innta den ledende rollen som koordinator i en viktig, tverrfaglig prosess. Her får arkitekter en utvidet arena til å få gjennomslag for gode arkitektoniske løsninger med både teknologiske, formmessige og funksjonelle krav. 

 

Hvorfor interesserer så få arkitekter seg for BIM som teknologi og metode? BIM gir arkitekter en gylden mulighet til å innta den ledende rollen som koordinator i en viktig, tverrfaglig prosess. Denne prosessen er teknologidrevet, men inneholder i stor grad også muligheter til å påvirke viktige valg som absolutt påvirker prosjektutviklingen. Dette gir arkitekter en utvidet arena til å få gjennomslag for gode arkitektoniske løsninger med både teknologiske, formmessige og funksjonelle krav. Dessverre ser vi at alt for få arkitekter kjenner sin besøkelsestid og engasjerer seg i denne utviklingen.

 

Dette ønsker Arkitektbedriftenes BIM-utvalg å gjøre noe med, og inviterer til et mini-seminar om BIM 27. februar i Trondheim.

Praktisk informasjon

Sted: Solem Arkitektur, Trondheim
Dato: 27. februar 2014
Tid: kl.09:00 - kl.11:30