BIM-utvalgets medlem Kai Henning Simensen har gått bort

Arkitektbedriftene i Norge sørger over tapet av Kai Henning Simensen (52), partner i 4B arkitekter.

Kai Henning var mangeårig medlem i vårt ekspertutvalg på BIM, og har gjennom dette vært sentral i foreningens arbeid med digitalisering i arkitektbransjen. Han har også vært foreningens representant i styret i buildingSmart Norge, representert bransjen i fellesarbeidene med digitalisering av bygge-sektoren og deltatt i nasjonal og internasjonal standardisering på dette feltet. Hans kompetanse, ydmykhet og samarbeidsevner gjorde ham høyt respektert og verdsatt, ikke minst i vår forening. Norske arkitekter er ledende innen utviklingen av BIM og digitale prosesser, og Kai Henning var i fremste posisjon i dette arbeidet. Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Kai Hennings brå bortgang i sommer.  Han forlot oss dessverre alt for tidlig. 

Relaterte saker


Mest leste saker