Bjar Arkitekter as


post@bjararkitekter.no
40496100
Besøk: Verkstedveien 4
Post: Bjølstad Brygge, 1671 FREDRIKSTAD
Medlemsnr.: 100019
Org.nr.: 880413732
Antall arkitekter: 2
Antall ansatte: 2
Daglig leder: Per Bjar
MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 10/24/2016

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Utvikling Glommen Brygge
10.000 m2

Utvikling Glommen Brygge
10.000 m2

Fredrikstad jernbanestasjon
Tilbygg

Buskogen Barnehage

Stortorvet 4,6,8
Forretningsgård

Hytte Ulleberg, Saltnes

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Ark Ama AS (7 bilder)
Østavind Arkitekter AS (4 bilder)
PLUS ARKITEKTUR AS (8 bilder)
Stenseth Grimsrud Arkitekter AS (2 bilder)
Strategic Lab for Architecture and Building AS (5 bilder)
Bas arkitekter AS (8 bilder)
Kjelsrud AS (1 bilder)
Vab Arkitekter AS (8 bilder)