Bransjetermometer sommer 2021

Arkitektbedriftenes bransjetermometer sendes til daglig leder i alle våre medlemsbedrifter. Vi anslår at det dekker om lag 90 prosent av alle arkitektkontorer i Norge. Nå er resultatene for sommeren 2021 klare.

Arkitektbedriftene har målt situasjonen hos medlemmene gjennom disse termometrene jevnlig siden pandemien begynte. I tillegg til spørsmål rundt oppdragsmengde, kontordrift og personalsituasjon tar vi også opp tidsaktuelle problemstillinger. 

Rapporten synes å vise en fortsatt spirende optimisme på flere områder.

Last ned rapporten her >>

Jobbe mer hjemmefra?

Det er naturlig å se for seg at mange bedrifter kanskje ser for seg i større grad nå enn før å la ansatte jobbe hjemmefra til tider. Over 40 prosent av Arkitektbedriftenes medlemmer ser for seg å gjøre det, selv om det ikke lenger er nødvendig av smittevernhensyn.

Oppdragssituasjonen 

Ser man bort fra små variasjoner gjennom året, har antallet medlemmer som melder om normal drift jevnt over steget, og ligger nå på 56,3 prosent. 22,4 prosent melder at oppdragssituasjonen er bedre nå enn før pandemien, mens kun 4,6 prosent melder at det er veldig utfordrende.

Helt siden pandemien begynte har vi sett at det er i det private markedet man opplever mest prosjekttørke. Gjennom hele året som er gått har dette imidlertid bedret seg. Denne trenden fortsetter, vi er nå nede i 60 prosent, hvilket er over 25 prosentpoeng færre enn da pandemien først slo inn.

Antallet medlemmer som melder om prosjekttørke i det offentlige markedet har dessverre økt gjennom hele året, noe Arkitektbedriftene har kommunisert til myndighetene hele veien. Denne våren ga inntrykk av at trenden kanskje var i ferd med å snu, men denne målingen viser at så dessverre ikke var tilfellet.

Antallet medlemmer som melder om prosjekttørke i det offentlige markedet er nå på det høyeste nivået i måleperioden, på hele 58,6 prosent. Ved siden av dette, melder over 35 prosent av medlemmene at det er færre kommunale prosjekter som kommer ut i markedet nå enn før pandemien.

Permitteringer og oppsigelser

I de to seneste målingene har vi skilt på hele perioden kontra bare de siste tre månedene.

Like over 40 prosent melder at de har permittert på noe tidspunkt i pandemiperioden, mens kun 10 prosent har gjort det samme de siste tre månedene.

Rundt 11 prosent melder om oppsigelser det siste året, mens kun 2,3 prosent har måttet si opp ansatte de siste tre månedene.

Offentlige hjelpepakker

En stor del av våre medlemmer svarer at de ikke kommer til å søke, hele 66,1 prosent. Dette har også ligger noenlunde stabilt gjennom perioden, men økt den senere tid. Omtrent 10 prosent har søkt og fått støtte i varierende grad. 2,3 prosent har søkt, men fått avslag.

Fremtidsutsikter

Like under halvparten av Arkitektbedriftenes medlemmer ser fortsatt for seg å komme tilbake dit man var før pandemien, mens en stadig økende andel medlemmer melder at de tror de vil komme styrket ut sammenliknet med før Covid-19. Kun 10 prosent ser for seg å være svekket.

Viktig statistikk

Arkitektbedriftene planlegger ingen umiddelbare nye målinger med det første. Sammen med andre organisasjoner i byggenæringen har vi imidlertid laget en løypemelding for næringen der vi understreker behovet for at myndighetene har motkonjunkturtiltak i beredskap, samt å benytte seg av denne muligheten til å «trykke på den grønne knappen» og satse på bærekraft. Det er det som bygges nå som skal sette oss i stand til å nå klimamålene.

Dette er et budskap vi også tar med oss inn i det politiske arbeidet opp mot valgkampen. Takk til alle medlemmer som har hjupet oss å hente frem alle de viktige tallene dette siste året. 

Relaterte saker


Mest leste saker