Bransjetermometer uke 26

Siste bransjetermometer før sommeren. Vi oppsummerer trender vi har sett den seneste tiden. Det jobbes hardt i bedriftene for å holde hjulene i gang, og selv om enkelte indikatorer har en svak positiv endring, er det fremdeles et alvorlig bortfall av nye oppdrag, samt høye permitterings- og ledighetstall.

Last ned Bransjetermometer uke 26 her >>

I det understående oppsummeres alle målinger i månedene mai og juni. Du finner forøvrig også tidligere rapporter på våre sider om Korona.

Oppdragssituasjonen

Antallet medlemmer som melder om Normal drift har i perioden steget sakte, prosentmessig fra midt på førtitallet til nesten 60 i den siste målingen. De som melder Pågående prosjekter går som vanlig, men bedriften får ikke inn nye oppdrag har sunket med over ti prosentpoeng. 

Flere pågående prosjekter har stoppet opp og bedriften får ikke inn nye oppdrag har også sunket sakte, mens Flere pågående prosjekter har stoppet opp, men bedriften har bra tilgang på nye oppdrag har ligget stabilt hele veien.

Bedrifter som har meldt Veldig utfordrende, nesten alle prosjekter er falt bort, lå først stabilt, deretter begynte det å synke. Det er nå nede på kun 2,3 %.

Arkitektbedriftene ser det samlet sett som en, etter forholdene, positiv trend mot normalisering. Tiltak fra myndigheter og bransjeorganisasjoner kan se ut til å ha hatt en viss effekt. Likevel tar vi det på alvor at rundt 35 % av alle medlemsbedrifter fortsatt melder om negativt avvikende drift i en eller annen form.

Det er dessuten stor forskjell på innsats i kommunene hva gjelder nye oppdrag, og vi fortsetter å trykke på for økt fokus på kommunenes og statens bidrag.

Permitteringer og oppsigelser

Rundt 30 % av bedriftene har permittert i en eller annen grad. De fleste av disse har permittert under 25 % av de ansatte. I alle kategorier av permitteringer synker prosenten, altså at færre permitteres.

Oppsigelser, derimot, stiger med flere prosent den senere tid. Det er imidlertid ikke like stor oppgang i oppsigelser som nedgang i permitteringer, så her er nok mange tatt tilbake i arbeid.

At oppsigelsene stiger kan henge sammen med at permitteringsperioden for de som permitterte i midten av mars allerede er halvt oppbrukt og at man på dette tidspunktet vurderer utsiktene de neste tre månedene. Enten mulighet for å ta inn igjen, eller si opp. 

Kompensasjonsordningene 

Flere ser ut til å bruke kompensasjonsordningene, men samlet sett er det fortsatt få. Nær 90 % av bedriftene har enda ikke søkt, eller kommer ikke til å søke. Forhåpentlig kan vi undersøke årsakene til dette litt nærmere i neste undersøkelse etter sommeren.

Det er dessuten ikke udelt positivt at flere bruker tiltakspakkene, det kan også være et tegn på at behovet er økende.

Fremtidsutsiktene

Synet på fremtiden ser også ut til å gå i positiv retning, sammenliknet med situasjonen for et par måneder siden. Omtrent halvparten av bedriftene tror de kommer seg tilbake dit de var før pandemien slo inn. Det er imidlertid alvorlig at så mye som en tredjedel av bedriftene tror seg svekket av situasjonen. 

Det er dessverre fortsatt en liten andel (rundt 1 %) som melder at de tror de må legge ned. For små kontorer er dette spesielt utfordrende.

En stadig økende andel melder at de tror de kommer seg styrket ut av pandemisituasjonen. Dette er også noe man kan søke å undersøke litt nærmere i fremtiden. Man kan imidlertid kanskje se for seg at det har sammenheng med oppdagelse av nye effektive arbeidsformer, at faktureringsgraden har gått opp, og sykefravær ned. Kanskje har også oppsigelser og permitteringer resultert i en mer effektiv bedrift.  

Individuelle kommetarer

Vi får også inn veldig mye nyttig informasjon i fritekstfeltene. Det er vanskelig å oppsummere disse generelt. Mange peker dog på innsats og tiltak på områder vi som forening allerede jobber hardt, så vi fortsetter med trykk på stat og kommune, motkonjunkturpolitikk og det å holde hjulene igang. 

Viktig statistikk

Arkitektbedriftene kommer til å fortsette å sende ut disse undersøkelsene. Neste blir etter sommeren. Små variasjoner vil forekomme for å påse at man er aktuell. Undersøkelsen går til daglige ledere hos våre medlemmer. Ved å holde undersøkelsen åpen over en litt lengre periode, samt at vi purrer på svar, klarer vi å holde antallet svar såpass høyt at tallene ses som representative. Vi håper dere alle fortsetter å svare når neste undersøkelse sendes ut om noen uker.

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker