Bransjetermometer uke 43

Under webinaret torsdag 29. oktober presenterte Arkitektbedriftene tall fra det seneste bransjetermometeret. I tillegg så vi tilbake på tidligere målinger og analyserte utviklingen i sentrale spørsmål.

Arkitektbedriftenes bransjetermometer sendes til daglig leder i alle våre medlemsbedrifter. Vi anslår at det dekker om lag 90 prosent av alle arkitektkontorer i Norge. Vi har gjort våre undersøkelser jevnlig siden pandemien begynte, og med gjentakende spørsmål siden uke 19. I tillegg til spørsmål rundt oppdragsmengde, kontordrift og personalsituasjon har vi også tatt opp tidsaktuelle problemstillinger.

Last ned bransjetermometer uke 43 (PDF) >>

Jobbe mer hjemmefra

Uavhengig av nasjonale og lokale restriksjoner, har det vært mye snakk om at pandemien vil endre måten vi arbeider på. Vi har ved to anledninger spurt om arbeidsgiver kommer til å fortsette å la folk jobbe mye hjemmefra selv om det ikke lenger skulle være nødvendig av smittehensyn. Utviklingen viser at flere tar stilling til spørsmålet, og selv om man tydelig kan se at bedriftene er delt i spørsmålet, er det en viss overvekt, samt større vekst i gruppen som er positivt innstilt til å gjøre dette.

Oppdragssituasjonen

Dette er en viktig indeks for oss som bransjeforening. Og som utgangspunkt er det godt å se at så mange svarer at situasjonen er normal. Ser vi utviklingen over tid bekreftes også denne positive utviklingen. Normal drift går opp 20 prosentpoeng siden uke 19. De forskjellige svaralternativene som peker på utfordringer av forskjellig karakter, går svakt nedover hele veien.

Situasjonen er imidlertid den at vi fortsatt har over 25 prosent som opplever stans i og/eller dårlig tilgang til nye prosjekter. Det er problematisk og er noe vi tydelig kommuniserer overfor myndighetene.

Vi ser også, og det er en tendens vi har sett hele veien siden uke 19, at det fortsatt er det private markedet som opplever mest stans i prosjekter og/eller prosjekttørke.

Vi kan imidlertid plukke opp to tydelige tendenser. Først, at det er bedring i det private markedet, nesten 15 prosentpoeng færre medlemmer fremhever stans eller tørke i det private. Dernest, og dette er en utvikling som bekymrer oss, at antallet som melder om stans eller tørke i det offentlige markedet øker. Siden uke 19 er antallet medlemsbedrifter som melder om stans eller tørke i det offentlige markedet så godt som doblet. Fra 21,8 til 42,3 prosent. Dette er også noe vi kommuniserer overfor myndighetene, dog med vekslende gehør.

Les mer om vårt seneste møte med statssekretæren i KMD >>

Permitteringer og oppsigelser

Man kan alltid velge om man vil se tall fra den positive eller den negative siden. At rundt 80 prosent av våre medlemmer ikke har permittert er selvsagt godt nytt, men at de resterende 20 dessverre har måttet permittere er den siden av saken vi som forening er nødt til å gi ekstra fokus.

Over tid ser vi at prosentandelen som må permittere går ned. Siden uke 19 er den redusert med over 10 prosentpoeng. Dette må imidlertid ses i sammenheng med oppsigelser, som dessverre øker. 8 % av våre medlemmer har måttet si opp ansatte. Fra 2,5 prosent i uke 19 har det altså mer enn tredoblet seg.

Offentlige hjelpepakker

I hvor stor grad har disse hjelpepakkene truffet i vår bransje, og hvor mange av våre medlemmer har søkt om dekning av uunngåelige faste kostnader? I undersøkelsen var det mange svaralternativer, men vi har valgt å konsentrere oss om de fire største. De aller fleste svarer at de ikke kommer til å søke, hvilket stemmer godt med 66 normal normal drift. En stor andel medlemmer har ikke søkt ennå, mens litt over 13 prosent har søkt og fått støtte i forskjellig grad.

Over tid ser vi at andelen som ikke kommer til å søke ligger noenlunde jevnt på halvparten. Det er interessant å se at antallet som har søkt og fått øker gradvis, selv om det fortsatt er en lav prosent.

Fremtidsutsikter

Langt de fleste av våre medlemmer ser for seg å komme tilbake dit man var før pandemien. Noen ser for seg at det faktisk vil gå bedre, mens 22,8 prosent tror de vil være svekket sammenliknet med før korona.

Over tid fra uke 19, ser vi at troen på å komme tilbake til normalen holder seg noenlunde stabil på mellom 50 og 60 prosent. Vi ser at medlemmer som tror bedriften vil være svekket går ned, og at dem som tror på å komme styrket ut av dette går noe opp. Dette stemmer for øvrig godt med tall fra vår halvårlige konjunkturundersøkelse.

Les mer og last ned rapporten Konjunkturer for arkitektbransjen 2020 (PDF) >>

Vi ser også at antallet som tror de må legge led nå er på null, men det tolker vi dessverre dithen at bedriftene som lå her ikke lenger eksisterer og således ikke har kunnet besvare undersøkelsen.

Kommunale prosjekter

I denne runden av undersøkelsen ønsket vi å vite mer om situasjonen i kommunene. Vi trengte tall for å underbygge en tendens foreningen mistenkte. I oversikten over hvor medlemmene opplever stans eller tørke så vi tendenser til at det ble mer i det offentlige, hvilket ikke stemte overens med situasjonen slik de relevante myndigheter fremstiller den. Dessverre ble vår mistanke bekreftet i dette termometeret.

Først og fremst ser vi i disse spesifikke spørsmålene at bare omtrent halvparten av medlemmene våre jobber med kommunale prosjekter. Det er interessant, og kan selvsagt skyldes mange faktorer. Én kan være at terskelen er høy, med tanke på antallet referanseprosjekter man trenger for å komme inn på markedet.

Statistisk velger vi å ta ut gruppen som ikke jobber med kommunale prosjekter og kun la de relevante telle. Da må man også mer eller mindre doble prosenten. Det betyr at blant de gjenværende, som faktisk jobber med kommunale prosjekter, svarer over 40 prosent at det nå er færre eller ingen slike på markedet.

Dette vil Arkitektbedriftene følge med argusøyne fremover, for å se om stiger eller synker.

På spørsmål om når de kommunale prosjektene kom ut på markedet kan det se ut til at det sakte med sikkert kommer noen flere, men (igjen med relevant statistisk dobling) av dem som jobber med kommunale prosjekter svarer omtrent 20 prosent at ingen kommer ut i markedet. I tillegg svarer nesten 20 prosent at det kun er snakk om små oppgaver.

Viktig statistikk

Arkitektbedriftene kommer til å gjennomføre flere undersøkelser fremover, for å sikre at vi forstår utviklingen og at vi har relevante tall å rapportere i vår dialog med de aktuelle myndigheter. Jo flere svar vi får, jo sikrere blir tallene og jo større tyngde og argumentasjon har vi i møte med politikere og departement.

 

 

 

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021
Påskestengt 2022

Arkitektbedriftene holder påskestengt

Publisert: 29. mars 2023
1158815506

Stor enighet om at likestilling og mangfold er en styrke, men strategiene mangler

Publisert: 29. juni 2021
902096912

Ikke betal for mye!

Publisert: 23. juni 2021
1244666924

Årsmøter 2021

Publisert: 31. mai 2021

Mest leste saker