Building Smart-guiden legges ned i løpet av 2019

Etter lengre planlegging og dialog med tjenesteleverandør, med hensyn til backup og andre teknisk forhold, ble det bestemt at guiden ikke vil være tilgjengelig fra den 28. juni 2019.

Guiden ble i sin tid etablert for å bidra til å enkelt spesifisere og dokumentere krav til BIM. Å utvikle eller eie verktøy og en slik tjeneste er ikke blant buildingSMART Norge sine primære oppgaver. Som en nøytral medlemsorganisasjon ønsker de ikke å konkurrere med deres medlemmer, men oppfordre til en brukerstyrt utvikling og fri konkurranse, basert på åpne standarder. Siden guiden ble etablert har flere tjenester/løsninger av tilsvarende typer blitt utviklet. buildingSMART Norge ser derfor ikke behov for å opprettholde tjenesten i deres organisasjon, der guiden også kan oppfattes som en direkte konkurrent med tjenester og programvare som utvikles.

For å ta vare på prosjektene kan man Logg inn i Guiden >> og eksportere innhold som PDF eller mvdXML.

Relaterte saker


Mest leste saker