Christian Hofmeier

Rådgiver for kvalitetssikring og digitalisering Send e-post | Telefon: 90222852

Andre i administrasjonen

Les mer

Steinar Skjerdingstad Administrerende direktør

Les mer

Anette Søby Bakker Juridisk sjefsrådgiver

Les mer

Geir Lindhjem Kommunikasjonssjef

Les mer

Maria Gudvangen Skavhaug Forsikringsansvarlig

Les mer

Ingela Nylén Kontorleder

Les mer

Janeche Bull Borander Utviklingssjef

Les mer

Kjetil Ormestad Eid IT-ansvarlig

Les mer

Vibeke Andresen Regnskapsansvarlig/Controller

Les mer

Birgitte Rubæk Support

Les mer

Espen Zaal Utvikler