Debatt. Vi må bygge bedre

Vi må bygge bedre – for vår egen og naturens helse

DEBATT: Regjeringen varslet nylig at Kommunal- og distriktsdepartementet overtar ansvaret for statlig arkitekturpolitikk og setter det høyt på dagsorden. Vi i arkitektorganisasjonene applauderer dette, men initiativet må fort bli til konkrete grep.

Vi har ingen tid å miste i møte med klimakrisen, tap av naturmangfold og folkehelseutfordringer. Stavanger kommune hadde nylig kommuneplanens arealdel ute på høring. Der løftet de ut en egen arkitekturstrategi samt en Grønn plan, som burde være til inspirasjon for flere. Skal man klare dette flere steder i landet, er vi avhengige av at de statlige ambisjonene nå følges opp med ressurser der folk bor, slik at alle kan ta del i godene som kan følge av dette løftet. Vi vil trekke frem tre grunner til at vi mener en satsing på arkitektur er riktig vei å gå, og samtidig utfordre ministeren litt.

Kronikk av Pål Dixon Sandberg, Norske landskapsarkitekters forening, NLA, Monica Heck, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, NIL, Daniel Lund Godbolt Norske arkitekters landsforbund, NAL, Bent Aaby, Arkitektenes fagforbund, Afag og Janeche Bull Borander Arkitektbedriftene i Norge.

Kronikken sto på trykk i Stavanger aftenblad 15. oktober - les den her.

Relaterte saker


Mest leste saker