Delingsøkonomien og utviklingen av Oslo

Over hele verden er teknologien i ferd med å viske ut skillene mellom bolig og hotell, arbeidstaker og arbeidsgiver. Oslo vokser og preges av stor tilflytning og boligmangel. Samtidig tar boligbygging lang tid. Er raskere planprosesser og fremvoksende delingsøkonomi blant løsningene?

I dette seminaret møter representanter fra ulike nye og etablerte tjenester innen offentlig og privat sektor hverandre til diskusjon: Hvilke muligheter gir for eksempel delingstjenester som Airbnb og kontorhotell? Bør vi, i likhet med byer som New York, Amsterdam og Berlin, vedta restriksjoner og begrense muligheten for private og midlertidige utleieløsninger?
Oslo arkitekturtriennale i samarbeid med Kluge Advokatfirma inviterer til innlegg og debatt en rekke aktører med ulike perspektiver.
Programmet:

• Bolig, brakker og delingsøkonomi – byutvikling i moderne tid
Oslo kommune ved Byrådssekretær Byutvikling, Anders Røberg-Larsen

• Erfaringer med boligutfordringen i Oslo regionen. Er det mulig med raskere planprosesser?
JM Norge AS, direktør markedskommunikasjon Kjell Kvarekvål

• Boligutvikling og delingsøkonomi, hva påvirker takten i boligbyggingen og hvordan vil delingsøkonomi påvirke byutvikling og byliv?
Asplan Viak og styremedlem i Bygg 21, arkitekt og byplanlegger Netten Østberg

• Hvordan påvirker delingsøkonomien hotellbransjen? Bør myndighetene innføre restriksjoner for å unngå en utvikling av sentrale boområder som i Barcelona og Lisboa?
Clarion Hotel Royal Christiania, adm.dir André Schreiner

• Hvorfor vokser markedet for kontorhotell og hva driver denne utviklingen?
Regus, country manager Thomas Weeden

• Ny teknologi muliggjør delingsøkonomi. Er det grunn til å være bekymret for utviklingen, og hvordan blir fremtiden?
Nabobil, adm.dir Even Heggernes

• Paneldebatt og spørsmål fra salen
Anders Røberg-Larsen, Kjell Kvarekvål, Netten Østberg, André Schreiner og Even Heggernes

Praktisk informasjon

Sted: DogA
Dato: 20. oktober 2016
Tid: kl.14:00 - kl.16:00