Den 6. nasjonale konferansen for trearkitektur

Den 6. nasjonale konferansen for trearkitektur som går av stabelen 14. november. I årets konferanse blir det lagt vekt på samarbeidet mellom arkitekt og ingeniør, og med spesielt fokus på på brannforebygging i store konstruksjoner.

Foto: Kaden + Lager Arkitekten

Den østerrikske treingeniøren Hermann Blumer kommer til Norge for å dele sine erfaringer, og vil i samtale med arkitekt Reinhard Kropf fortelle om hvordan han har bidratt til å realisere flere av Helen & Hards avanserte konstruksjoner i tre.

Andre navn på plakaten er  arkitekt Markus Lager fra Kaden Lager i Berlin, et kontor som i tillegg til å være pioner innen  fleretasjes boligblokker i tre i Tyskland, også tar utgangspunkt i det sosiale aspektet når de utformer boliger.

Temaet brann belyses av Dr. ing. og professor II Nils E. Forsén i Multiconsult og AHO som skal innlede omkring tema brannrisiko og brannsikkerhet, sammen med brannrådgivere fra Sweco som har hatt brannrådgivning med Valle Wood og Mjøstårnet.

Det vil også bli presentere fremragende studentprosjekter i tre ved studenter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Bergen Arkitekthøgskole (BAS) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) .

Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter.  De fire foregående konferansene har hatt overvekt av arkitekter og byggherrer. Studenter har gratis adgang til konferansen, men må melde seg på.

Konferanseprogrammet finner du her

Praktisk informasjon

Sted: AHO, Oslo
Dato: 14. november 2018
Tid: kl.09:00 - kl.17:00