Det digitale byggeprosjektet 28. mars

DiBK inviterer til frokostseminar hvor Statsbygg presenterer sitt nye digitaliseringsprosjekt Digibygg, og Bygg21 legger frem sine tiltak for effektivisering av byggenæringen.

Praktisk informasjon

Sted: Kulturhuset, Youngstorget, Oslo
Dato: 28. mars 2017
Tid: kl.07:45 - kl.10:00
Påmeldingsfrist: 23. mars 2017

Andre arrangementer