En time seminar om illojale ansatte

Er du godt nok forberedt på illojale ansatte? Avsløring av bedriftshemmeligheter, illojal oppstart av konkurrerende virksomhet, rekruttering av kunder til ny arbeidsgiver, kopiering av metoder og arbeidsprosesser, etc. Gratis.

Under dette frokostseminaret gir vi en oversikt over de rettslige skranker som gjelder på dette området. Vi kommer blant annet inn på hvilke reaksjonsmidler og motstrategier den skadelidte arbeidsgiver har til rådighet.

Grette tilbyr også en kort innføring i de nye (2016) reglene om konkurranse- og kundeklausuler. Fra 1. januar 2017 gjelder disse også for eldre konkurranseklausuler.

Ønsker du å stå bedre rustet i møte med illojale ansatte vil denne timen være en god investering.
Den formelle delen av presentasjonen avsluttes kl. 10:15. Deretter blir det anledning til å
diskutere egne problemstillinger med Grettes Arbeidslivsavdeling frem til vi runder av kl. 11:00.

Miniseminaret er gratis og beregnet for ledere og alle andre som har personalbehandling som del
av sine daglige oppgaver.

Fra kl. 08:30 vil det bli servert kaffe og det vil være god mulighet for mingling.

Se hele programmet her.

Påmelding innen 28. februar til:
Grettes Arbeidslivsavdeling v/ senioradvokat Thorkil H. Aschehoug.

Praktisk informasjon

Sted: Advokatkontoret Grette, Filipstad brygge 1
Dato: 1. mars 2017
Tid: kl.09:00 - kl.10:30

Andre arrangementer