Endringer i personalsituasjonen i bedriften?

Nå er det snart tid for å fornye avtalene bedriften har hos oss. Har dere blitt færre eller flere? Er deres opplysninger hos oss à jour?

Blant annet kommer prefornyelsen på ansvarsforsikringen om noen få uker. Premieberegningen baserer seg på bedriftens egne registreringer og skal til enhver tid være oppdaterte for å få sikret korrekte premier og avgifter.

I portalen skal du melde inn alle endringer i personalsituasjonen, inkludert lønnsendringer. dette bør helst gjøres fortløpende gjennom året, men dersom så ikke er rukket, er det viktig å få gjort det nå.

Alle ansatte, uavhengig funksjon, skal meldes inn. Merk at inn- og utmeldtdato ikke kan settes bakover i tid. Informasjonen er selvfølgelig alltid konfidensiell.

 

Du finner Portalen under fanen "Medlemssider, portal og verktøy" (grønn knapp) når du er innlogget, samme påloggingsinfo som tidligere. Mailadresse = brukernavn. 

Eller gå til portalen her >>

 

Relaterte saker


Mest leste saker