Energiforståelse Trondheim

Vi har sett behovet for at arkitekter har bedre kunnskap om hva som kan påvirkes innen energieffektiv og miljøriktig arkitekturprosjektering. Noen områder er spesielt sentrale for å kunne argumentere for bedre arkitektoniske løsninger.

Miljø- og energiutvalget med eksperter på dette og har laget et halvdagskurs der disse temaene drøftes på arkitekturprosjekterendes premisser. Kurset er allerede gjennomført hos Snøhetta, Nordic og Arkitektstudio/ Norconsult med stort hell. 

Bildet er fra Element arkitekter - Lavenergi konferanseal - "smykkeskrinet" Osterhaus gate Oslo. Energikonsept i samarbeid med Jens Petter Dybdahl

Nå tilbys kurset 27. august i Trondheim!

Kursleder er siv.ark. Rolf Hagen, leder i Arkitektbedriftenes Miljø- og energiutvalg og partner I fagansvarlig Miljø i Context as, BREEAM NOR revisor I BREEAM NOR AP. www.context.as

Pris: 1500 kr for medlemmer, 2995 kr for ikke-medlemmer.
 
 
 
 
 
 
denialdenial

Kursets moduler er:

 • energiforståelse  
 • lys
 • fasade
 • luft
 • materialer
 • metode

Vi har med oppdaterte, norske eksempler i materialet.

Kurset gir:

 • forståelse av sentrale energibegreper som "levert energi", "energibehov" osv. (definisjonsavklaringer) 
 • forståelse for hvordan design kan påvirke energi ved å belyse: luft, lys og materialer 
 • innblikk i sentrale momenter i designprosessen som påvirker byggets energibehov

Det vi håper kurset vil etterlate/ skape diskusjon om internt, er: 

 • grunnleggende forståelse for energidesign 
 • refleksjon omkring eget fag/ rolle i designprosess/ byggeprosess 
 • arkitektens muligheter for å designe gode miljøbygg utover f.eks. passivhus konsept 
 • gi arkitekter selvtillit til å interagere med andre fag der arkitekter er premissgivende  - og ikke omvendt 
 • hjelpe arkitekter med å argumentere for arkitektoniske kvaliteter ut fra energiperspektiv 
 • kontorets interne behov for kunnskapsproduksjon for å "bridge" kompleksitet innen sosialt bærekraftig arkitektur 

Tidligere kursdeltagere sier: 

«Informativt og inspirerende kurs» - Nordic

«Nyttig! Godt tempo og framdrift i kurset» - Snøhetta

Praktisk informasjon

Sted: Mellomlia 79, Rambøll Trondheim
Dato: 27. august 2014
Tid: kl.10:00 - kl.14:00
Påmeldingsfrist: 22. august 2014