Erfaringsseminar om Best Value Procurement - Prestasjonsinnkjøp

I samarbeid med RIF, Arkitektbedriftene, NHO Nasjonalt program for leverandørutvikling og EBA inviterer Difi til erfaringsseminar om Best Value Procurement - Prestasjonsinnkjøp.

Best Value Procurement (BVP) er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som ennå er fersk i Norge. På seminaret får du høre om erfaringene fra pilotene og hvordan de ser for seg veien videre. Så langt er to BVP-konkurranser gjennomført, fem pågår og flere er underveis.


• Hva har vi gjort og hva har vi lært? – En gjennomgang av de første BVP-konkurransene med blikket mot de kommende prosjektene
• Dialog mellom nederlandske aktører, leverandører og oppdragsgivere fra Difis pilotprogram

Seminaret er åpent for dere som vil vite mer om BVP, både på oppdragsgiversiden og leverandørsiden. – Også innen andre bransjer enn det pilotene representerer.
Deler av seminaret vil foregå på engelsk

Det blir styrt påmelding. Pilotene og deres leverandører vil bli prioritert. Alle interesserte melder seg på og får tilbakemelding om tildelt plass så snart som mulig. Begrenset antall plasser, så meld din interesse så raskt som mulig.

Informasjon og påmelding til seminar 15 november

Praktisk informasjon

Sted:
Dato: 15. november 2017
Tid: kl.12:00 - kl.16:00

Andre arrangementer