Europan 16 er lansert

Verdens største idekonkurranse innen arkitektur, landskap og byutvikling lanseres 5. april med 40 konkurranser parallelt i hele Europa. Fire norske kommuner inviterer yngre utøvere fra hele Europa til kollektiv ideutvikling om hvordan vi best skal bygge og bo i fremtiden. Disse er Haugesund, Ringerike, Levanger og Nesodden.

Ambisiøse, men nødvendige klimakrav formulert av FN står nå sentralt i all by- og tettstedsutvikling. For å nå målene kreves ny innsikt og kunnskap om samspillet mellom natur og det menneskeskapte. Europan 16 er en invitasjon til å undersøke dette gjennom temaet Living Cities - Inclusive Metabolism og Inclusive Vitalities.

Vinnerforslagene skal realiseres med oppfølgingsoppdrag som samlet har en verdi på minst 2 500 000. Dette kommer i tillegg til prispengene, som for hver tomt er 12 000 Euro til vinnerne og 6 000 Euro til runners-up.

- Vi har valgt ut kommuner som viser at de har en spesiell motivasjon for å delta i Europan 16 - Living Cities. Kommunenes representanter har lagt ned et stort arbeid for å forberede seg til konkurransen og vi er stolte over at kommunene har valgt den åpne internasjonale arkitektkonkurransen som verktøy for by- og stedsutvikling, sier Tone Berge, arkitekt og daglig leder i Europan Norge.

Hvordan melde seg på?

Det er totalt 40 tomter fra hele Europa i denne runden av Europan.

Meld deg på på nettsiden til Europan Europe her >>

Haugesund

viser at de har stor tillit til Europan som konkurranseform når de velger Europan som prosess for sitt neste store byutviklingsprosjekt på Risøy hvor infrastruktur, økologi og inkludering er sentralt. Det er nå 10 år siden Haugesund sist var med i Europan med et byutviklingsprosjekt som de fikk Bolig- og byplanprisen for i 2020.

Nesodden

kommune skårer høyt i Naturkampen, en kåring som evaluerer Norske kommuner sitt arbeid med natur og biomangfold i sine planer. Nesodden sin progressive holdning til temaet skinner igjennom i konkurransen. De ber deltakerne vise hvordan Fagerstrand kan fortettes på naturens premisser.

Ringerike

som i påvente av Ringeriksbanen forbereder seg på fortetting og transformasjon, utfordrer utøverne i Europa til å vise hvordan Hjertelia i Hønefoss kan bli et eksempeldannende pilotprosjekt for nye boformer med urbant landbruk og en bærekraftig sosial profil.

Trehusbyen Levanger

ble fredet i 2018 og fikk dermed en spennende utfordring: Hvordan gjøre fredningen av byens sentrum til en motor for utvikling? Levanger satser innenfra, og har et aktivt medvirkningsarbeid i by og bygd for å dra dette lasset sammen med deltakerne i Europan 16.

- Europan er en av veldig få muligheter unge profesjonelle har til å vinne store oppdrag og påvirke norsk stedsutvikling. Jeg tror norske kommuner nå ser at tunge etablerte selskaper, til tross for at de besitter mye erfaring, nødvendigvis ikke er best skikket til å løse alle utfordringene vi nå står overfor, og ser verdien i at yngre krefter står friere og forholder seg helt annerledes til bærekraft, inkludering og mangfold sier Bjørnar Haveland, arkitekt og rådgiver i Europan Norge.

 

Mer om de fire konkurransene i Norge:

Ringerike - Hjertelia

Ringerike kommune ønsker ideer til hvordan å bygge et bærekraftig pilotnabolag, med urbant landbruk og sosialt inkluderende boformer, for å sette Hønefoss på kartet. Kommunen håper at Europan 16 skal sprenge forståelsesrammen for hva som er et byområde og det gode livet kan være og utforske nye tanker om urbanitet og identitet. Tomten er Hjertelia, et lite landbruksområdet tett på sentrum som vil bli utviklet i takt med at Ringeriksbanen vil føre til stor befolkningsvekst i kommunen.

Les mer her >>

I sin oppfordring til deltakerne sier ordfører Kirsten Orebråten: - Vi må være idealistiske for å skape forandring. Hjertelia skal inspirere til fellesskap som styrker båndene mellom menneskene og det byrommet de deler. Tradisjonelle relasjonsmønstre er i endring og mangel på tilhørighet rammer mange. Vi ønsker å skape et byområde som bidrar til innbyggernes helse og trivsel.

- Vi ber om at det som kan virke umulig gjøres mulig. Europan 16 skal strekke oss gjennom ny og spennende arkitektur, nye tanker om boformer og uterom, og inspirere de nye beboerne til å samhandle og skape innhold og aktiviteter i fellesområdene.  I Hjertelia må det skapes plass til  mangfoldet, avslutter hun.

Haugesund kommune - Risøy

Haugesund kommune ønsker idéer og strategier til hvordan sentrumsbydelen Risøy kan revitaliseres gjennom sensitiv tilnærming til stedets urbane infrastruktur, økologi og historiske identitet. Sentrumsøyen er preget av verftsindustri, som er en av byens og regionens viktigste arbeidsplasser, og eldre boligbebyggelse med svært varierende bokvalitet. Øyen har en viktig terminalfunksjon knyttet til lokal fergetransport og besøkende cruiseskip. Risøy er på mange vis Haugesunds inngangsport fra havet, og derfor viktig for førsteinntrykk og byens anseelse utad. Bydelen er i dag preget av vedvarende levekårsutfordringer og med store etterslep av vedlikehold og oppgradering av både boliger og byrom. Risøy er en sterk identitetsmarkør for sentrum og har et stort potensial som et attraktivt boområde med sterk stedsidentitet, og en viktig brikke i byens videre utvikling.

Les mer her >>

Arne-Christian Mohn, ordfører i Haugesund kommune, har god erfaring med Europan fra tidligere og gleder seg til å starte prosessen med revitaliseringen av Risøy. I sin oppfordring til deltakerne sier han:

- Vi vil invitere alle deltakere i Europan 16 til å utforske mulighetene for en bærekraftig revitalisering av Risøy, som er en tomt med perfekt lokalisering.Vi har stor tillit til Europankonkurransen og de innovative og talentfulle deltakerne.

- Vi er virkelig takknemlig for alle de kreative, energiske og inspirerende ideene Europan har brakt til Haugesund. I Europan 11 ledet smarte konsepter til en innovativ prosess innad i kommunen og til en fruktbar plan for Haugesund sentrum. Vi håper inderlig dere vil gjøre dette med oss igjen på Risøy, avslutter han.

Levanger kommune - Trehusbyen Levanger

Levangers unike byutviklingshistorie med den godt bevarte byplanen fra 1846 og trehusbebyggelsen fra perioden 1896-1904 er gitt nasjonal status gjennom fredning. Gjennom Europan 16 ønsker Levanger kommune å finne ut hvordan kulturmiljøet og de unike historiske omgivelsene kan være en motor og ressurs for fremtidsbyen.

Formålet er å sikre helhetlige og strategiske tiltak som bevarer stedets historiske identitet og samtidig åpner opp for en spennende vei videre for å oppnå et bærekraftig og attraktivt bysentrum. Levanger har også planer for et nytt bibliotek og vil se på hvordan design og programmering av dette kan ses i sammenheng med en ny strategi for byutvikling.

Les mer her >>

Anita Ravlo Sand, ordfører i Levanger sier: - Europan 16 gir oss muligheten for innovativ planlegging som promoterer sunne liv, og kan fremme en trygg inkluderende by hvor mennesket står i sentrum. Hvordan kan vi utvikle en ny og spennende by gjennom dialog, mobilisering og samskaping med våre innbyggere? Vår ambisjon er at Trehusbyen Levanger i fremtiden skal være en unik og synlig by i europeisk sammenheng. Fredningen skal ikke være et hinder for utvikling, og vi vil utforske hvordan et fredet bymiljø og ny innovativ arkitektur kan gå hånd i hånd for å bli en motor for fremtiden.

Nesodden kommune - Fagerstrand

Fagerstrand er utpekt til å bli et fortettingsområde i Indre Oslofjord. Utbyggingsområdene i Fagerstrand er spredt i et kupert landskap og et grønt drag strekker seg gjennom området der sentrum skal være.

I Fagerstrand ber kommunen om innovative plangrep som kan koble utviklingsområdene sammen, og sørge for at Fagerstrand utvikler seg til ett sted rundt dagens sentrum. Nærheten til naturen er sentralt for Nesoddens identitet, og det bes om at stedsutviklingen på Fagerstrand skjer på naturens premisser.

Les mer her >>

Eivind Hoff-Elimari, ordfører Nesodden sier: - Pandemien har gitt Fagerstrand et fortrinn sammenlignet med mer sentrale strøk: Den daglige pendlingen er borte, og folk lever stadig mer av livet i nærmiljøet. Derfor er vi så giret på delta i Europan 16. Vi har norges høyeste tetthet av kunstnere og kreative industrier, og de fleste av oss har flyttet hit fra hele Norge. Folk velger Nesodden på grunn av sin avslappede atmosfære og grønne kvaliteter. Vi håper disse kvalitetene kan stå i sentrum for Fagerstrands stedsutvikling og føre til et tettsted med unike kvaliteter.

 

Fremdriftsplan

Konkurransen åpner: 05.04.2021

Siste frist for spørsmål: 18.07.2021

Leveringsfrist: 17.09.2021

Annonsering av vinnere: 20.12.2021

 

Om Europan

  • Europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Målet med konkurransen er innovasjon innen arkitekturfaget og å gi unge arkitekter oppdrag.
  • I styret for Europan Norge sitter representanter fra Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Bergen Arkitekthøgskole, Norske Arkitekters Landsforbund, Design og arkitektur Norge og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Sekretariatet drives av arkitektkontoret Kaleidoscope Nordic.
  • Europan Norge ble grunnlagt i 2003 av Cornelius Brekke.
  • Konkurransen arrangeres annen hvert år.

I de snart 20 årene med Europan i Norge er det flere toneangivende unge norske kontorer som har vunnet Europan blandt annet Kommon, LALA Tøyen og SKAJA Eriksen.

 

Kontaktinfo Europan Norge

Tone Berge
Daglig leder i Europan Norge
Mobil: 40223019
post@europan.no
www.europan.no

Bjørnar Haveland
Sekreteriat Europan Norge
94877930
bjornar@europan.no

 

Relaterte saker

3--alta-omsorgssenter---bilde-roy-gunnar-berg

Alta omsorgssenter er årets helsebygg 2021

Publisert: 4. juni 2021
1--torvbr-c3-a5ten-skole---hundven-clements-photography

Årets skolebygg 2021

Publisert: 9. april 2021
Exterior_5_-_photo_MDH

Vinnere av DOGA Hedersmerket 2021

Publisert: 11. mars 2021
02_Vindmøllebakken_by Helen & Hard_Sindre_Ellingsen_72dpi_Lav

Statens pris for byggkvalitet - Nominér

Publisert: 4. mars 2021

Mest leste saker