Fagmøte: Arbeidstid, mertid og overtid: Rammer, risiko og muligheter


Arkitektbedriftene inviterer arbeidsgivere til digitalt fagmøte om arbeidstid, mertid og overtid: Rammer, risiko og muligheter  
Med oss har vi arbeidsrettsadvokatene Mari Kimsås-Otterbech og Helene Larsen Brustad fra Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL).

Dato: 28. januar kl. 09.00 – 11.00

Fagmøtet er forbeholdt arbeidsgiver, og invitasjon med link til påmelding er sendt til daglig ledere og kontorledere.

Arbeidstidsregelverket er omfattende og komplisert. Både arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder detaljerte regler, som for mange fremstår som lite fleksible. Reglene gir imidlertid arbeidsgiver større spillerom og muligheter enn de fleste er klar over.

Arkitektbransjen preges av arbeidsintensive perioder, og perioder med lavere intensitet i oppdragsmengde. Arbeidstidsregelverket vil bli gjennomgått med det for øyet. Hvilke muligheter har en for en effektiv utnyttelse av arbeidskapasiteten, samtidig som lønnskostnadene blir mer forutsigbare?

De løsninger som passer best for bedriften må implementeres. Kurset vil ta for seg hvordan implementeringen kan skje; eksempelvis gjennom etablering av lokal tariffavtale, implementering i personalhåndbok, i ansettelsesavtaler, i tilleggsavtaler, mv.

 

 Bilde-Mari

Mari Kimsås-Otterbech

Senioradvokat i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL)

og

Bilde-Helene

Helene Larsen Brustad

Advokat i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL)

Praktisk informasjon

Sted:
Dato: 28. januar 2022
Tid: kl.09:00 - kl.11:00

Andre arrangementer