re.form - arkitektur og design former fremtiden

Med mottoet «re.form – Arkitektur og design former fremtiden», transformeres Torvgata til Arkitekturgata og et samlet Arkitektur-Norge viser hvordan design og arkitektur bidrar til omstilling. Vi kaller det reform på ordentlig!

arendalsuka_re.from_torvgaten_2018_joergen_lie_furuholt

Sammen med DOGA er Arkitektbedriftene i Norge initiativtaker til denne felles arkitekturinnsatsen. Vi er skikkelig stolte av at alle de andre organisasjonene også har blitt med. I felleskap aktiviserer vi gata og skaper et godt sted å være. Utstillingen Arkitektur Skaper Verdi vil stå hele uka, det samme gjelder utstillingen Levende Lokaler. Tirsdag og onsdag blir det i tillegg et fullpakket og spennende program med presentasjoner og samtaler basert på fagkunnskap og aktuelle vinklinger. 


Arkitekturgatas program er samlet her på DOGA sine sider. Det er også laget et eget Facebook event for hele gata. Dette vil oppdateres fortløpende underveis, så følg med her: re.form – arkitektur og design former fremtiden

 

Arkitektbedriftenes arrangement under Arendalsuka

I tillegg til utstillingen har Arkitektbedriftene tre egne arrangement. Vi er også medarrangør på den store arkitekturdebatten, som er selve finalen og høydepunktet under uka. 

 

#1: Slik bidrar arkitektur til ønsket utvikling. 

Sted: Arkitekturscenen i Arkitekturgata (Torvgata)
Tid: Tirsdag 14.08 kl 11.30 – 12.30 

Hvordan kan vi bruke arkitektur som et strategisk verktøy til ønsket samfunnsutvikling?Utstillingen «Arkitektur Skaper Verdi» åpnes offisielt med en samtale om arkitektur og verdiskapning mellom Maria Molden, Byarkitekt i Bergen og Sverre Landmark, Direktør for Samfunn og Plan hos Aspelin Ramm. Samtalen ledes av Line Ramstad, Prosjektleder for Arkitektur Skaper Verdi.

Arrangementet på arendalsuka.no og Facebook-event her

 

#2: Stokkøya - fra fraflytting og arbeidsløshet til verdiskaping

Sted: Arkitekturscenen i Arkitekturgata (Torvgata)
Tid: Tirsdag 14.08 kl 17.30 – 18.30

Hvordan kunne et lite sted ytterst på Fosen bli en av Norges mest attraktive turistdestinasjoner? Roar Svenning, gründer og utviklingsansvarlig ved Stokkøya Sjøsenter/Bygda 2.0, Ogmund Sørli og Katy Chada fra Pir ll arkitekter, og ordfører Vibeke Stjern fra Åfjord kommune møtes snakke om tettstedsutvikling med arkitektur som verktøy og innovasjon på agendaen. Samtalen ledes av Line Ramstad, Prosjektleder for Arkitektur Skaper Verdi.

Arrangementet på arendalsuka.no og Facebook-event her

 

#3: Færder - fra håpløshet til mestringsfølelse

Sted: Arkitekturscenen i Arkitekturgata (Torvgata)
Tid: Onsdag 15.08 kl 12.00 – 13.00

Hvordan kan arkitektur skape et inspirerende skolemiljø? Yrkesskolene i Tønsberg kommune var preget av hærverk og lav gjennomføringsvilje blant elevene. Nå vekker Færder videregående skole engasjement og elevene scorer høyest på trivsel i fylket. Stig Larsen, Administrasjon Færder videregående og Karin Björning-Engstrøm, prosjektleder fra White arkitekter, deler suksessfaktorene som snudde likegyldighet til mestringsfølelse. Samtalen ledes av Line Ramstad, Prosjektleder for Arkitektur Skaper Verdi.

Arrangementet på arendalsuka.no og Facebook-event her.  

 

#4: Hvordan former arkitektur fremtiden?

Sted: Arkitekturscenen, Arkitekturgata (Torvgata)
Tid: Onsdag 15. august kl. 18.00-20.00

Samtale og debatt: Politikere og arkitekter i samtale om hvordan arkitektur kan bidra til omstilling og sosial, økonomisk og miljømessig verdiskapning i fremtidens Norge. Hvordan kan arkitektur kan bidra til å løse samfunnsutfordringer og nå samfunnets målsetninger innenfor områder som folkehelse, integrering, sikkerhet, oppvekst, utdanning, eldreomsorg, klimatilpasning, stedsutvikling, mobilitet og videreføring av kulturarv. Åse Kleveland innleder!

Se mer om hele gaten, arrangementene og arrangørene her: re.form - arkitektur former fremtiden

  


re.form er et samarbeid mellom:

 • Arkitektbedriftene i Norge (AiN)
 • Design og arkitektur Norge (DOGA)
 • Norske arkitekters landsforbund (NAL)
 • Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)
 • Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
 • Arkitektenes Fagforbund (AFAG)
 • Lyskultur
 • Arendal kommune/ Med Hjerte For Arendal / Levende lokaler Arendal
 • Oslo arkitekturtriennale (OAT)

Med støtte fra:

 • Vestre
 • Osram
 • Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA)

Praktisk informasjon

Sted: Arendal
Dato: 13. august 2018 - 17. august 2018
Tid: kl.11:00 - kl.17:00