Før vi bygger, samtale #2: Kompetanse: Hva kreves i tidlig fase?

DOGA og Arkitektbedriftene inviterer hele arkitekt-Norge til tre samtaler om tidligfaseinnsats, om veien til en bedre arkitektur og om hvordan man kan tjene penger på tanker som ikke er tenkt ennå. Samtale #2 kommer 30. september kl. 13.

Se opptaket av samtale #2 Kompetanse, hva kreves i tidlig fase? fra 30. september her.

DOGA og Arkitektbedriftene inviterer hele arkitekt-Norge til en samtaleserie om tidligfaseinnsats, om veien til en bedre arkitektur og om hvordan man kan tjene penger på tanker som ikke er tenkt ennå. Les mer om samtaleserien Før vi bygger her.

Samtale #2: Kompetanse og roller i tidlig fase

I den første samtalen spurte vi «Hva er tidlig fase i et byggeprosjekt», og i samtale nummer 2 skal vi fokusere på hvilke roller som er viktige i tidlig fase, hvilken kompetanse er det behov for og hvordan man skaffer seg den?  Trenger oppdragsgiverne råd for å legge bedre rammer for det som bygges, og hvem bør egentlig være med i tidlig fase?

Med oss til å diskutere dette har vi bl.a…

  • Hege Maria Eriksson, arkitekt og Direktør for rådgivning og tidlig fase i Statsbygg
  • Gunnar Ridderstrøm, arkitekt og planlegger, 1. am. ved NMBU og fagekspert i Norconsult
  • Susanne Joys, arkitekt og partner i Aart arkitekter
  • Øystein Evensen, sosiolog og partner i Comte Bureau

Samtalen vil foregå digitalt.

MELD DEG PÅ

Tid: 30. september 2021, 13.00-14.30

 

Program 

13.00  Velkommen og introduksjon v/ DOGA og Arkitektbedriftene i Norge

13.10  Hva trenger oppdragsgiver i tidligfase, og hvilke roller er de viktigste?

  • Hege Maria Eriksson, arkitekt og Direktør for rådgivning og tidlig fase i Statsbygg i samtale med Ingerid Helsing Almaas

13.30 Hva slags kompetanse trengs i tidlig fase for å legge gode rammer for et byggeprosjekt?

  • Øystein Evensen, Co-founder & partner, Comte Bureau

13.40 Hva betyr medvirkning i de tidlige fasene, og hvordan følges medvirkningen opp?

  • Gunnar Ridderstrøm, arkitekt og planlegger, 1. am. NMBU og fagekspert i Norconsult

14.00 Hvordan gjøre bruk av tidligfase til å for å skape verdi? Kan man forutse hvilke effekter et byggeprosjekt får?

  • Susanne Joys, arkitekt og partner i Aart Arkitekter

14.10 Betydningen av arkitektfaglig kompetanse i tidligfase, behovet for tverrfaglighet, og tydelige premisser, medvirkningsprosesser og omsetting av gode intensjoner til fysisk form.

Panelsamtale med Hege Maria Eriksson, Gunnar Ridderstrøm, Øystein Evensen  og Susanne Joys.

Moderator: Ingerid Helsing Almaas

14.30 Slutt 

 

Ingerid Helsing Almaas er sivilarkitekt MNAL og seniorrådgiver i Design og Arkitektur Norge, DOGA. 

Janeche Bull Borander er sivilarkitekt MNAL og utviklingssjef i Arkitektbedriftene i Norge.

Praktisk informasjon

Sted: Digitalt
Dato: 30. september 2021
Tid: kl.13:00 - kl.14:30

Andre arrangementer