Før vi bygger, samtale #3: Forretningsmuligheter i tidlig fase

DOGA og Arkitektbedriftene inviterer hele arkitekt-Norge til tre samtaler om tidligfaseinnsats, om veien til en bedre arkitektur og om hvordan man kan tjene penger på tanker som ikke er tenkt ennå. Samtale #3 som handler om forretningsmuligheter og - modeller, kommer 12.november kl. 13.00.

Samtale #3: Forretningsmuligheter og -modeller i tidlig fase

Når: 12. november, kl. 13.00–14.30
Hvor: 
Digitalt
Pris: 
Gratis

Se samtalen her.

PÅMELDING HER

I Samtale #1 spurte vi «Hva er tidlig fase i et byggeprosjekt?» og i Samtale #2 snakket vi om kompetanse og roller. I denne tredje og foreløpig siste samtalen skal vi se på hva slags muligheter dette gir til å tjene penger. Hvilke nye markeder åpner seg for aktører i tidligfase, og kan arkitektbransjen kan tilby sin kompetanse og sine tjenester på andre måter?

Program 

13.00 Velkommen og introduksjon v/ DOGA og Arkitektbedriftene i Norge

13.10 Byggherrerådgivning i tidligfase, fortelling fra Verdal kommune

Siri Bakken, arkitekt, partner i Oslo Works, professor ved Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU og tidligere styreleder i Arkitektbedriftene

13.20 Tidligfaseverktøyet PAM, mulige leveranser og tjenester i tidlig fase

Sigurd Gjesti Berge, arkitekt i Norconsult og fagekspert i utviklingen av verktøyet PAM, parametrisk analyse og tidligfasemodellering

13.30 Urban Trigger, utviklingen av et etterspørselsdrevet tidligfasetilbud

Jørgen Hallås Skatland, arkitekt og seniorrådgiver i DOGA, tidl. universitetslektor ved Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU og gründer av firmaet Urban Trigger

13.40 Utvikling av tidligfasetjenester, nye forretningsmuligheter for arkitekter

Jack Renteria, tidligere ansvarlig for internasjonal forretningsutvikling i det danske arkitektfirmaet 3XN, nå leder for Generation Global og fagekspert i Arkitektur ut i verden-programmet

13.55 Panelsamtale

Arkitektbransjens kompetanse kan og bør brukes på andre områder enn i gjennomføringen av bygg, men bransjens innsatsområde begrenses i dag av en snever forretningsmodell. Hvor og hvordan kan arkitektene bidra mer, og hvordan får man betalt for det?

I panelet møter vi:

Leif Houck, arkitekt, førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og miljøteknologi, NMBU og partner i SPINN Arkitekter

Janeche Bull Borander, arkitekt og utviklingssjef i Arkitektbedriftene

…i tillegg til dagens innledere, Siri Bakken fra OsloWorks, Sigurd Gjesti Berge fra Norconsult og Jørgen Hallås Skatland fra DOGA.

Moderator: Ingerid Helsing Almaas

14.25 Takk for i dag og noen refleksjoner etter denne samtaleserien

14.30 Slutt 

Med forbehold om endringer i programmet.

 Denne samtalen er #3 av en rekke på tre samtaler om tidligfaseinnsats for bedre arkitektur:

  • Samtale #1: Hva mener vi egentlig med «tidlig fase»? fant sted 26. august, se opptaket her.
  • Samtale #2: Kompetanse, hva kreves i tidlig fase? fant sted 30. september. Se opptaket her.

Les mer om samtaleserien Før vi bygger.

 

 

Praktisk informasjon

Sted: Digitalt
Dato: 12. november 2021
Tid: kl.13:00 - kl.14:30

Andre arrangementer