Forsikring

I samarbeid med Tryg forsikring får du gode vilkår og best service.

Foreningen Arkitektbedriftene i Norge drifter sine forsikringer gjennom det heleide selskapet Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS er agent for Tryg Forsikring. I tillegg har vi en meget gunstig avtale for kollektiv tjenestepensjonsforsikring med Storebrand.