Ordningen kalles nærings-ph.d., og er en ordinær doktorgradsutdannelse som gjennomføres mens kandidaten er ansatt i en bedrift. Forskningen har klar relevans for bedriften.

Tre parter har fordeler av ordningen: 

  • Bedriften får ny kompetanse og bedre kontakter innenfor akademia
  • Gradsgivende forskningsinstitusjon får ny næringslivsrelevant kunnskap og bedriftskontakt
  • Kandidaten selv får både doktorgrad og forskningsrelatert arbeidserfaring

På frokostmøtet informerer Forskningsrådet om ordningen, NTNU orienterer om sin rolle, en arkitekt som er i gang formidler erfaringer. Vi stiller spørsmålet om hvordan forskning innomhus på arkitektkontoret kan være relevant. Nærings-phd er også aktuelt for andre bransjer, så alle interesserte er velkommen. Les mer om ordningen her.

Møtet begynner med frokostservering kl. 8.15. Et mer detaljert program kommer hos DogA, se deres arrangementsside og påmelding her.