Fra intensjon til virkelighet - arkitektkompetanse til kommunene

Arkitektbedriftene, NAL og Husbanken arrangerer kurs i å bestille arkitekt.

Les mer og meld deg på via NALs nettsider her.

 

Utfordringen for mange kommuner er at gode intensjoner i planer og planbeskrivelser ikke blir fulgt opp i konkrete byggeprosjekter. Mange har erfart at det ikke er mulig å sikre kvalitet eller realisere gode intensjoner kun gjennom lover og regler.

Kurset er bygget opp rundt tre viktige roller i kommunen; planlegger, byggesaksbehandler og bestiller av arkitektur. Gjennom disse rollene skal helheten og felleskapets interesser ivaretas. Høy kvalitet på det bygde resultatet forutsetter at den arkitektfaglige spisskompetansen er tilstede på begge sider av bordet i hele prosessen fra plan til bygget resultat.

På kurset belyses også hvordan du gjennom gode prosesser, ulike typer avtaler og planer kan bidra til mer funksjonelle og vakrere arkitektur og omgivelser. Tema for dag to er følgende:

Bolk 3. Bestilling av arkitektur-og planlegging med kvalitet
Hva må vi vite og etterspørre for å få god arkitektur og gode omgivelser. Gode bestillinger er en forutsetning for å realisere plan- og byggeprosjekter med god kvalitet. Hva må etterspørres for å oppnå det man ønsker? Det forutsettes grunnleggende kompetanse om offentlige anskaffelser. Nybegynnere kan også ha nytte av dette om de har satt seg inn i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser. Alle bør også kjenne til ”Veileder for anskaffelse av arkitekttjenester” utgitt av Arkitektbedriftene. Du lærer om:

Hva må etterspørres for å oppnå det man ønsker?
Hva er nødvendig og riktig kompetanse
Sette sammen gode team eller grupper med konsulenter.
Finne den riktige formen på samarbeidet og sammensetning av konsulenter.
Hvilke type prosesser egner seg i ulike typer oppdrag.
Hvilke kriterier bør du ta utgangspunkt i når team skal velges.
Hvordan beskrive oppgavene på best mulig måte.
Det blir gitt informasjon og veiledning i bruk av Byggeskikknøkkelen, et verktøy utviklet av Husbanken. Kurset er utviklet i samarbeid med Arkitektbedriftene i Norge, og er støttet av Husbanken.

Kurset koster 1500 kr.

Praktisk informasjon

Sted: Josefines gate 21, Oslo
Dato: 11. februar 2015
Tid: kl.08:00 - kl.11:00

Andre arrangementer