Frokost om arkitektmarkedet 2. februar

Ny halvårsrapport fra TNS Gallup om hvordan kontorlederne ser markedet sitt med omsetning og antall årsverk. Og den nye utviklingssjefen i Selvaag Bolig, Harald Gjøvaag kommer. Ekspert på arkitektjus og prosjektdrift Lars Christensen i ABO kommer fra Bergen. NTNU-professor Siri Bakken kommer fra Trondheim. Stein Hamre fra Mo i Rana kommer, og den nye daglig lederen av vårt nye medlem MAD, Åshild Wangensteen Bjørvik, kommer fra Nydalen. Kommer du? Meld deg på nå!

Frokost fra kl 0745.

Kl 08.00:

Konjunkturrapport fra TNS Gallup. Hva mener lederne av arkitektkontor om forrige og neste halvårs omsetning og antall årsverk? Ny halvårsrapport fra Arkitektbedriftene og TNS Gallup, ved adm dir i Arkitektbedriftene Egil Skavang.

En storkundes forventninger til boligarkitekter, ved utviklingssjef i Selvaag bolig, sivilarkitekt Harald M. Gjøvaag.

Hvilken kompetanse er etterspurt fremover? Styreleder i Arkitektbedriftene, partner i OsloWorks og professor ved NTNU, Siri M Bakken innleder om arkitektmarkedet sett fra NTNU.

Tilbud-Kontrakt-Resultatoppfølging. Leder av Avtaleutvalget i Arkitektbedriftene og en av landets fremste eksperter på drift av prosjekter og jus ved arkitektkontor, Lars Christensen i ABO Arkitekter kommer fra Bergen og deler sin erfaring.

Våre strategier for å få vekst og gode resultater, ved Stein Hamre Arkitektkontor. De har 18 ansatte og kontor i Mo i Rana, Leknes og Trondheim. De var landets sjette beste arkitektkontor på vekst i omsetning og samtidig femte beste på resultatgrad i 2015. Gründer Stein Hamre og daglig leder Sissel Hanne Holdahl tar turen til Kongens gate for å fortelle hvordan de har jobbet for suksessen. De forteller: "Hovedgrunnen til suksess er hardt og målrettet arbeid. Gründer/arkitekt Stein Hamre arbeider med prosjektutvikling og arkitektur, og i 1998 ansatte han økonom/leder til å forestå drift av kontoret. Vi har lagt og fulgt gode strategier for hvordan drive på en bærekraftig måte."

MADs strategi og tanker fremover om arkitektmarkedet, ved daglig leder Oslo Åshild Wangensteen Bjørvik.

Hvert innlegg blir på ca et kvarter. Se også programmet her.

Arrangementet er gratis.

Meld deg på nå!

Praktisk informasjon

Sted: Kongens gate 1, Asplan Viaks Oslokontor
Dato: 2. februar 2017
Tid: kl.07:45 - kl.09:30

Pris: Gratis