Frokost om offentlige anskaffelser 14. des

Fra nyttår kommer nye forskrifter for offentlige innkjøp. Flere tusen anskaffelser hvert år trenger ikke lenger kunngjøres når terskelverdien øker. Dette er svært viktig for mange arkitektkontor. Arkitektbedriftenes jurist Anette Bakker vil denne onsdagsmorgenen holde en praktisk rettet orientering for alle våre medlemmer om de nye reglene. Meld deg på nå! Eller finn link til streaming.

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser. I tillegg er det vedtatt endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser. 

Den nasjonale terskelverdien øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner. Det betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler. Innkjøp under terskelverdien må likevel fortsatt følge grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling, og det offentlige må kunne dokumentere hvordan konkurransen er gjennomført.

PROGRAM

0745 Frokost
0800-1000 Presentasjon av de nye reglene av Arkitektbedriftens jurist Anette Søby Bakker (inkl pause)
1000-1030 Diskusjon om hva medlemmene synes Arkitektbedriftene skal vektlegge på dette feltet i tiden fremover.

Se her Næringsdepartementets pressemelding om endringene og linker til de nye forskriftene.

Foredragsdelen av frokostmøtet vil bli streamet og filmet slik at medlemskontor over hele landet kan følge med. Eventuell debatt etter foredraget vil forbeholdes de fremmøtte. Her er link til streamingen:

https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=DAD6823F9936E37E&width=640&height=360

 

Praktisk informasjon

Sted: Essendrops gate 3, auditoriet
Dato: 14. desember 2016
Tid: kl.08:00 - kl.11:30

Pris: Gratis, 250 kr ved manglende oppmøte etter påmelding

Andre arrangementer